November 2016Marshmallow Challenge

Kedže sa stretávame s názorom, že škola zabíja kreativitu, tak som sa rozhodla vyskúšať tvorivú aktivitu Marshmallow Challenge, do ktorej sa zapojili žiaci ôsmeho ročníka na hodine svet práce. V tejto výzve ide o rozvoj zručností v praktickom živote.

Úlohou štvorčlenných tímov je postaviť čo najvyššiu konštrukciu z 20 ks špagiet, 92 cm lepiacej pásky a 92 cm špagátu. Na vrchole musí držať Marshmallow , konštrukcia nesmie spadnúť a nesmie byť prilepená ani o stôl alebo inú podložku.Každá skupina sa pri tejto výzve "zapotila", pretože nebolo jednoduché konštrukciu postaviť. Zvládla to len jedna skupina z ôsmich. Padlo veľmi veľa kreatívnych riešení , ale iba jedno bolo správne. na celú akciu mala každá skupina len 18 minút.Pri tejto výzve nemali vopred žiadne riešenie ani obrázok, na všetko museli prísť sami. Išlo tu o spoluprácu v skupine a tiež o to , ktorý názor bude ten správny, vzišlo z toho veľmi veľa pokusov a omylov.

Pre žiakov to bolo príjemné oživenie vyučovania.

MM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Naše lesy

V pondelok, 28. novembra 2016, naše pozvanie prijali p. Ing. Renáta Rendeková a jej žiaci zo SOŠ lesníckej v Tvrdošíne. Zaujímavej besedy sa zúčastnili žiaci 5., a 6. ročníka. Pútavým spôsobom objavovali význam lesa pre nás ľudí i lesných obyvateľov. Na zadané otázky s nadšením hľadali odpovede, tie správne boli odmenené nielen sladkosťou, ale i drobným výrobkom z dreva. Žiakom sa prednáška páčila, preto sa tešíme na ďalšie budúce stretnutia.

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 25. novembra 2016 sa konalo školské kolo ONEJ. Do súťaže sa zapojili žiaci 9. ročníka. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Výkony súťažiacich hodnotili Mgr. Mária Zimmermannová a Mgr. Martina Mišalová. Súťaž skončila nasledovne:

  1. Veronika Janíková
  2. Natália Stašová
  3. Ivana Gvorová

Zo všetkých súťažiacich sa najlepšie darilo Veronike Janíkovej, ktorá zvíťazila. Do okresného kola postupuje aj druhá v poradí Natália Stašová. Okresné kolo sa bude konať 19. januára 2017. Srdečne blahoželáme!

ZM

Hore hájom chodník