September 2016Otvorenie školského roku 2016/2017

Skončilo sa leto a s ním aj prázdniny. Školský rok sme všetci začali svätou omšou, ktorú odslúžil za všetkých žiakov a pracovníkov školy duchovný otec Mgr. Stanislav Kaník. Po skončení sv. omše sa žiaci pod vedením učiteľov presunli do telocvične, kde sme netradičným spôsobom v spolupráci so šermiarskou skupinou Dragon v zastúpení "rytiera" Ing. Jána Janíka pasovali do stavu žiackeho 22 prváčikov. Milým slovom ich privítali žiaci deviateho ročníka a rytier im odovzdal listinu, ktorá im tento deň bude dlho pripomínať. Do školského roka nás povzbudili slová riaditeľky školy Mgr. Moniky Oklapkovej. Žiakov privítali aj pán zástupca PaeDr. Karol Pauchly, pán starosta Ing. Milan Maxoň a predsedníčka ZRPŠ Margaréta Brunčáková.

Zoznam učiteľov, triednictvo a fotky sú v súbore pdf

Mgr. Daniela Sojčáková

Hore hájom chodník

Gejza Dusík – v tónoch piesní

Dňa 20.septembra 2016 sa naši žiaci zúčastnili výchovného koncertu s témou: Gejza Dusík - hudobný skladateľ a priekopník slovenskej populárnej hudby a operety. Tóny jeho piesní zneli v podaní sólistky Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žalúdkovej s hudobným a slovným doprovodom Dr. Igora Bergera. V programe vystúpili aj žiaci našej školy, ktorí nielen tancovali, ale i spievali. Bolo to zábavné a poučné podujatie. Umelcov sme odmenili dlhým potleskom.

(šm)

Hore hájom chodník

Deň srdca

Tohtoročný Svetový deň srdca pripadol na 29. september. Pripomenuli sme si, že SRDCE je hnacím motorom nášho tela. Umožňuje nám milovať, smiať sa a žiť naplno. Stačí urobiť len niekoľko jednoduchých pozitívnych zmien. K nim určite patrí informovanosť, zostavenie si vhodného jedálneho lístka alebo denná, aspoň 30-minútová, fyzická aktivita.

Pod vedením p. učiteľky Mgr. Daniely Sojčákovej sme meraním krvného tlaku zisťovali, ako je na tom aj naše srdce.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník