Materská ąkola

Aktivity M©

10.10.2017 Bezpečnos» na cestách v M©

jún 2017 Z poµovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka M© s hµadaním pokladu

december 2016 Mikuláą v M©

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami

marec 2016 Z© s M© Marec mesiac knihy

január 2016 M© - Karneval