60. výročie ąkoly

V roku 2021 sme si pripomenuli 60. výročie otvorenia súčasnej budovy ąkoly.

Premeny ąkoly 2011-2021 pptx 35,1 MB
Úspechy ąkoly 2011-2021 pptx 19,2 MB

Poznámka: "60"