Aktivity školy - ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša Chlebnice

Radšej budem dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny

Poznámka: Hlavná myšlienka kurentnej stránky pochádza od pána J. Kurica