Aktivity školy - ZŠ s MŠ Chlebnice 2007/2008

Radšej budem v školskom roku 2007/2008 aktívny, ako v školskom roku 2008/2009 rádioaktívny

Počet publikovaných aktivít závisí od dodaného materiálu (foto + text) od jednotlivých učiteľov

Poznámka: Počet publikovaných aktivít závisí od dodaného materiálu (foto + text) od jednotlivých učiteľov.