Február 2018Chutné vyučovanie

Žiaci 7. ročníka sa na hodine biológie prakticky presvedčili, čo dokážu jednobunkové kvasinky. Stačí kocka droždia, trocha cukru a oxid uhličitý môže za chutný výsledok - vlastnoručne vyrobená PIZZA. Chutila nielen žiakom, ale i ostatným vyučujúcim. (...tajomstvo úspechu prezradené...)

(mš)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Fašiangy v MŠ

V MŠ sme si tiež pripomenuli "Fašiangy" kedy je práve čas na zábavu, ples či KARNEVAL.

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trenčiansky robotický deň TRD 2018

Dňa 14. a 15. februára 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej robotickej súťaže Trenčiansky robotický deň v Trenčíne. Súťaž sa konala v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami. Našu školu reprezentovali žiaci Peter Ďuroň (IX. trieda) a Martin Šimko, ktorí na našej škole navštevujú záujmový útvar Konštrukcia a programovanie robotov (Arduino programovanie). Súťaže sme sa zúčastnili s tromi robotmi založenými na platforme Arduino.

Súťaž bola rozdelená podľa veku účastníkov do 16 rokov a nad 16 rokov. Naše roboty súťažili v kategóriách Follower Easy a Follower Hard. Ich úlohou je čo najrýchlejšie prejsť súťažnú bielu trať vyznačenú čiernymi okrajmi. V kategórii Hard trať naviac komplikovali prekážky ako mostík s prevýšením a piesok. Bližšie informácie o súťaži možno nájsť na stránkach http://www.trencianskyrobotickyden.sk.

Na súťaži obsadil Martin Šimko 3. miesto v kategórii Follower Easy a 2. miesto v kategórii Follower Hard a Peter Ďuroň získal 1. miesto v kategórii Follower Hard. Srdečne gratulujeme.

Sme veľmi radi, že na súťaži v Trenčíne sme sa stretli aj s našimi bývalými žiakmi, Máriom Šútovcom, Tonkom Janíkom, Jakubom Kuhajdom a Samkom a Pavlom Furielom. Získali prvé, druhé a tretie miesto v kategórii Follower Easy (nad 16 rokov) a druhé miesto v kategórii Follower Hard (nad 16 rokov). Sedem z dvanástich ocenení kategórií Linefollower tak tento rok poputovalo do Chlebníc (minulý rok to bolo päť z dvanástich). Oficiálnu tlačovú správu možno stiahnuť tu.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Naši bývalí žiaci nesklamali

Hoci sú už našimi bývalými žiakmi, stále nás neprestávajú reprezentovať. My sme im za to vďační a sme hrdí, že z nich vyrastajú mladí úspešní ľudia.

Na medzinárodnej robotickej súťaži v Trenčíne, ktorá sa konala 14. – 15. februára 2018 nás reprezentovali bývalí žiaci: Tónko Janík, Mário Šútovec, Jakub Kuhajda, Samko Furiel a Paľko Furiel.

Súťažné tímy pozostávali z viacerých krajín ako: z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska a Ukrajiny. Na súťaži bolo 47 tímov, ktoré predstavili 158 robotov. Súťaž je rozdelená na 7 kategórií. Sedem z 12 ocenení však vyhrali naši žiaci.

Kategória Follower Easy (viac ako 16 rokov)

1. miesto: Tónko Janík (Spojená škola, Tvrdošín)
2. miesto: Mário Šútovec (SOŠP Kňažia)
3. miesto: Jakub Kuhajda (Spojená škola, Tvrdošín)

Kategória Follower Hard (viac ako 16 rokov)

2. miesto: Samko Furiel, Paľko Furiel (SOŠP Kňažia)

Pri tejto príležitosti sme im položili pár otázok:

Aký je rozdiel súťažiť za ZŠ a za SŠ?

Tónko: "Čo sa týka ZŠ a SŠ, dráha je tá istá. Len keď reprezentujem SŠ, tak mám silnejších súperov. Pretože stredoškolák už dokáže zostrojiť lepšieho robota."

Mário: "Tento rok som bol prvýkrát. Nevedel som, čo mám čakať, takže to bolo pre mňa trochu stresujúce."

Samko: "Ja v tom nevidím žiadny rozdiel. Len sme rozdelení na ZŠ a SŠ."

Ako dlho ste sa pripravovali na súťaž?

Tónko: "Na súťaž som sa pripravoval 3 mesiace. Najviac času mi zabral samotný program."

Mário: "Na súťaž som sa pripravoval priebežne, počas celého roka. Ale poriadne som sa tomu venoval asi mesiac."

Samko: "Pripravoval som sa približne 2 mesiace."

Chodíte aj na SŠ na nejaký krúžok? S kým ste sa pripravovali?

Tónko: "Áno. Navštevujem krúžok Programovanie ARDUINO. Používame ho aj na samotných robotoch."

Mário: "Nechodím na žiadny krúžok. Pripravoval som sa sám a pomohol som si aj programami z minulých rokov."

Samko: "Žiadny krúžok nenavštevujem. Pripravoval som sa sám. Ale výherného robota som pripravoval s bratom."

Chlapcom gratulujeme a prajeme im veľa dobrých nápadov pri tvorbe robotov.

(ts)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia v Nižnej

Dňa 8. februára sa celá ôsma trieda a traja deviataci, vybrali s pani učiteľkou Sárenou na exkurziu spojenú s prehliadkou školy, Spojenej školy v Nižnej. Po tom ako sme vystúpili z autobusu nás už očakávala pani Kubačková.

Exkurzia začala krátkou prezentáciou školy, kde sme sa dozvedeli, aké odbory škola ponúka nielen chlapcom, ale aj dievčatám.

Neskôr sme sa rozdelili na skupiny. Prvú skupinu tvorili žiaci zo ZŠ Vitanová, druhú skupinu naši chlapci a tretiu, my, dievčatá. Pod dohľadom odborných majstrov a učiteľov sme sa vybrali na prehliadku školy. Navštívili sme mnohé dielne. Mohli sme si vyskúšať rôzne veci ako napr. natočiť si rôzne videá, nafotiť fotky a upraviť ich. Chlapcom sa najviac páčilo programovanie robotov, ktoré zaujalo aj nás.

Bolo to pre nás veľmi zaujímavé a náučné. Verím, že tento program zaujal nejedného študenta, ktorý bude vážne zvažovať svoje ďalšie štúdium práve na tejto škole.

Dúfame, že bude viac podobných príležitostí si pozrieť aj iné zaujímavé školy.

Andrea Štefková, 8. trieda

Hore hájom chodník

Karneval v ZŠ

Dňa 1. februára sa v kultúrnom dome uskutočnil Školský karneval, ktorý, ako každý rok, pripravili deviataci spolu s pani učiteľkou triednou. Cieľom karnevalu bolo prezentovať deti v maskách a kostýmoch. Tešili sa, že sa zabavia a vytancujú.

Žiaci našej školy si so sebou priniesli nádherné masky a niektorí vyhrali aj ceny z bohatej tomboly. Každá maska bola ocenená drobnou sladkosťou. Na karnevale nechýbalo občerstvenie, ani nápoje, ktorými sme všetci uhasili smäd.

Touto cestou chceme poďakovať p. učiteľke Kosmelovej, pani riaditeľke Kantárovej, celému učiteľskému zboru a aj sponzorom, ktorí každoročne prispievajú žiakom.

Veríme, že sa všetci poriadne zabavili a odniesli si so sebou aj spomienkovú fotku. Myslím si, že každý rok by sa mali žiaci tešiť a zúčastňovať karnevalu, lebo to je pekná tradícia.

Eva Meľová, 9. trieda

Hore hájom chodník