Január 2018Zimné radovánky v MŠ

Hurá, konečne sneh. Vyšantili sme sa konečne na snehu v krásnej Chlebnickej prírode. Okrem sánkovačky sme mohli pozorovať našu obec z nadhľadu. Po návrate zo sánkovačky nechýbal teplý čaj. Veľmi by nás potešilo, keby ešte pripadlo snehu, aby sme sa mohli venovať zimným športom.

M. Furjelová, zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Poďakovanie pani riaditeľke

Pani riaditeľka, Monika Oklapková, pôsobila na našej škole najprv ako pani učiteľka. Od roku 2011, kedy bola prvýkrát zvolená, nastúpila na funkciu pani riaditeľky. Momentálne pôsobí na tejto škole už šiesty rok v tejto funkcii. V máji 2017 bola opätovne zvolená na tento post.

Nakoľko pani riaditeľka nastúpila na materskú dovolenku, zastupujúcou pani riaditeľkou sa stala Mária Kantárová- naša výchovná poradkyňa.

Na mieste zastupujúcej výchovnej poradkyne je dočasne Terézia Sárená.

Pani riaditeľke ďakujeme za čas stravený s nami a želáme veľa radostných chvíľ v kruhu svojej rodiny a krásneho synčeka- Tadeáša.

Zastupujúcim pani učiteľkám želáme veľa síl a úspechov v ich "novej" práci.

(ts)

Hore hájom chodník

Rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl

Dňa 15. januára 2018 sa konalo Rodičovské združenie so zástupcami stredných škôl. Združenie bolo organizované kvôli tomu, aby rodičia a ich deti získali lepší prehľad o možných školách a mohli sa lepšie rozhodnúť pri výbere svojho povolania.

Pozvanie prijali zástupcovia stredných škôl: Gymnázium Tvrdošín, Gymnázium Trstená, Spojená škola Nižná, Spojená škola Tvrdošín, Stredná odborná škola- lesnícka Tvrdošín, Obchodná akadémia- Dolný Kubín a Stredná odborná škola polytechnická- Kňažia, ktorá ponúka ako jediná škola na Orave – duálne vzdelávanie. O duálnom vzdelávani vo firme Klauke nám porozprávala aj pani Matúšová, ktorá predstavila aj prezentáciu firmy Klauke.

Ďakujeme rodičom a žiakom za účasť a prajeme veľa šťastia pri výbere budúceho povolania.

(ts)

Hore hájom chodník

Úspechy našich žiakov

Hoci konči iba polrok, naši žiaci a učitelia neváhajú a zapájajú sa do rôznych súťaží, z ktorých si odnášajú nielen nové skúsenosti, ale aj pekné umiestnenia.

Úspešní riešitelia internetovej súťaže i- bobor sú: Filip Meľo (9. trieda), Rastislav Meľo (7. trieda) a Henrich Strapec (6. trieda). Simona Spišiaková (8. trieda), sa stala výherkyňou výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla 112 a civilnej ochrany".

Naši žiaci získali, 24. novembra 2017, pekné tretie miesto v okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ.

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky, ktoré sa konalo 28. novembra 2017, nám prinieslo krásne 2. miesto so žiakmi: Patrik Suľa, Ema Kantárová, Filip Ťapajna a 4. miesto so žiakmi: Roman Ťapajna, Jana Ťapajnová a Annamária Janíková.

29.novembra 2017 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde sa umiestnila Ema Kantárová, na štvrtom mieste.

Siedmeho decembra 2017 získali naši chlapci, 1.miesto v okresnom kole vo futsale.

Šestnásteho januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde sa Jozef Hudec umiestnil na ôsmom mieste.

Touto cestou sa chcem poďakovať nielen učiteľom, ale aj žiakom za snahu, trpezlivosť a reprezentáciu našej školy.

(ts)

Hore hájom chodník