December 2018Adventný kalendár v MŠ

Aj najmenšie detičky z mš sa pripravujú na čas adventu, prichod Mikuláša a Vianoc. Spoločne sme si vyrobili adventný kalendár v ktorom sú schované malé prekvapenia. S detičkami budeme sledovať koľko dní ešte zostáva do príchodu Ježiška.

Bc Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Tvorivé dielne v MŠ

Príprava na Vianoce odštartovala v materskej škole už 3. 12. , kde si deti spolu so svojimi rodičmi vytvorili množstvo krásnych ozdôb a spoločne vyzdobili Vianočný stromček. Keďže účasť bola hojná, nápadmi sa to len tak hemžilo. Nechýbala ani dobrá nálada a uprímná detská radosť. Ďakujem všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vzácna návšteva v škôlke "Sv. Mikuláš"

Pomaly prichádza čas Vianoc a k nemu neodmysliteľne patrí aj sviatok sv. Mikuláša. Ten nezabudol ani na dobré a šikovné deti v MŠ. Svoju šikovnosť prejavili v bohatej a pútavej besiedke, kde spievali, tancovali a recitovali básne pre túto vzácnu návštevu. A za svoju snahu dostali sladkú a vytúženú odmenu. S prianím pokojných sviatkov sme sa všetci rozlúčili a odniesli sme si krásne spomienky.

Mgr. Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočná výzdoba v MŠ

Ďakujem všetkým p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na VIANOČNEJ VÝZDOBE.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výtvarná súťaž PRAMIENOK

Naša MŠ sa zapojila do výtvarnej súťaže PRAMIENOK. Do tejto súťaže bolo poslaných šesť prác od týchto autorov: Terézie Sárenej , Paulíny Ďuroňovej, Lenky Svitekovej a Liliany Strapcovej pod vedením p. zást. MŠ Furjelovej.

Dňa 29.11.2018 sme sa zúčastnili vyhlasovanie výtv. súťaže v Trstenej, kde Paulína Ďuroňová obsadila v celoslovenskej súťaži 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a želáme ďalších výtvarných úspechov.

M. Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Zima, zima, zimička

S deťmi (z triedy Lienka), sme na tému Zima, zima, zimička robili rôzne aktivity, ktorými si tak deti osvojili veľa nových poznatkov k téme ZIMA.

M.S. a D.M.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

PRVÝ SNEH - ZIMNÉ RADOVÁNKY

Spoločne s deťmi z MŠ sme sa tešili z prvého snehu. Blízko materskej školy sme robili stopy v snehu, anjelov a stavali snehuliaka.

M.S. a D.M.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mikuláš v základnej škole

Ako každý rok, tak aj v tomto roku nás prišiel 6. decembra 2018 navštíviť Svätý Mikuláš aj so svojimi anjelmi a sobmi. A ak by niekto veľmi neposlúchal, tak si vzal aj dvoch čertov.

Navštívil všetky deti v našej škole. Začal prvákmi, lebo vedel, že tí boli celý rok najlepší, a skončil pri deviatakoch. Samozrejme nemohol zabudnúť aj na sladkú odmenu, ktorú mal pripravenú pre deti, ktoré poslúchali. Čerti mali so sebou aj vrece, ale nikto nebol až natoľko zlý, že by ho museli aj použiť. Keď boli deti menej hanblivé, tak Mikulášovi predviedli svoj talent v podobe spevu alebo recitovania básne.

Dúfam, že aj budúci rok Vás príde navštíviť Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi.

Andrea Štefková 9. trieda, ZM

Hore hájom chodník

Vianočný koncert

Od Mikuláša do Vianoc, taký bol názov koncertu, ktorý si učitelia spolu so žiakmi zo ZUŠ pre nás pripravili. Všetci sme sa stretli v telocvični v jedno pekné decembrové predpoludnie. Pretože sa pomaly blížili Vianoce, tak si žiaci spolu so svojimi učiteľmi nacvičili nádherné skladby s vianočnou tematikou.

Predstavili sa nám v hre na rôzne hudobné nástroje - flautu, gitaru, husle, klavír, akordeón... Po chvíli sa celou miestnosťou ozýval hlas týchto krásnych hudobných nástrojov. Všetci účinkujúci ukázali, že majú veľký talent. Svojím koncertom nám oznámili, že sa blížia Vianoce.

Andrea Štefková 9. trieda, ZM

Hore hájom chodník

Posedenie pri stromčeku

Na posledný deň v škole v roku 2018, ktorý pripadol na piatok 21.decembra, sme sa všetci tešili. Začínali prázdniny a najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Predvianočnú atmosféru sme si pripomenuli krátkym programom, do ktorého sa zapojili nielen tí najmladší z materskej školy, ale aj mladší a starší žiaci zo základnej školy.

Vystúpení nebolo málo. Všetky vystúpenia boli originálne, výnimočné a krásne. Pesničky, básničky, tančeky a scénky navodili tú správnu sviatočnú atmosféru.

Na záver nášho sviatočného predpoludnia žiaci z druhého stupňa zaspievali pieseň, ktorá sa už dlhých 200 rokov stala symbolom Vianoc. Tichá noc, ktorú už tradične spievame v troch jazykoch, nemeckom, anglickom a nakoniec aj v slovenskom jazyku, rozospievala aj prítomných divákov. Boli to hlavne rodičia a bývalí žiaci školy, ktorí dlhotrvajúcim potleskom odmenili všetkých, ktorí sa o toto pekné podujatie zaslúžili.

Chceme poďakovať hlavne pani učiteľke Zimmermanovej, ktorá celý program viedla, ale aj ďalším pedagógom, ktorí s veľkou trpezlivosťou a odhodlaním nacvičili našich spolužiakov. Nemalú zásluhu na zdarnom priebehu programu mali aj deviatačky, ktoré nás celým programom sprevádzali. Pevne veríme, že aj keď tu už na budúci rok nebudeme, tak stále budete mať nás aj náš program vo svojich srdciach.

A. Štefková, V. Zuberová 9.tr., ZM

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Súťaž "Vianočná pohľadnica"

V mesiaci novembri 2018 naša MŠ sa zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže "VIANOČNÁ POHĽADNICA". Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v mesiaci decembri 2018 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde Tomáš Hajdúch sa umiestnil na 3.mieste. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa výtvarných úspechov.

M. Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Pytagoriády

V dňoch 12. a 13. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. S náročnými úlohami sa popasovalo spolu 27 riešiteľov z 3. až 8. ročníka. Úspešným riešiteľom, ktorí postupujú do okresného kola, držíme prsty a želáme iba správne odpovede.

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vianočné medovníky od štvrtákov

K vianočnej atmosfére nepochybne patrí aj vôňa sladkých medovníkov. Žiaci 4. ročníka sa s chuťou pustili do práce a hneď ich usilovné pršteky vaľkali medovníkové cesto. Všetci sa s radosťou predbiehali vo vykrajovaní rôznych symbolov Vianoc. Do zlata upečené medovníčky chutili nielen im, ale s láskou ich podarovali aj pani učiteľkám a pani kuchárkam.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník