Jún 2019MDD v MŠ

Z príležitosti blížiaceho sa sviatku detí sme sa oboznámili s deťmi z celého sveta. Naučili sme sa, že každý z nás je iný. Na svete existuje veľa kultúr a národov, ale každé dieťa si zaslúži byť šťastné.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia do Oravského Podzámku

Dňa 19.6. 2019 sa žiaci 8. ročníka s tr. uč. Zimmermannovou zúčastnili exkurzie do Oravského Podzámku. Bola to odmena za výhru v súťaži o čistotu tried.

Navštívili sme eko - učebne, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Lesnej správy v Oravskom Podzámku. Mali sme možnosť vidieť živočíchy a zver našich lesov. Sprievodcovia nám priblížili aj ťažbu dreva a hospodárstvo za čias Rakúsko-Uhorska.

Po krátkom oddychu a občerstvení sme navštívili aj Sokoliarsku dedinu pod Oravským hradom. Sokoliari nám ukázali cvičené dravce a predviedli ich schopnosti. Videli sme najväčšiu sovu na svete, jastraby, krkavce. Niektorí z nás si dokonca vyskúšali , ako sa pracuje s cvičenými dravcami. Zaujalo nás aj strieľanie z luku a vrhanie sekerami.

Určite vám odporúčame, aby ste sa do eko - učební a Sokoliarskej dediny pozreli aj vy.

Jozef Strapec, 8. trieda (ZM)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Koncoročný výlet v Banskej Bystrici

Žiaci 4., 5. a 6. ročníka sa už veľmi tešili na koncoročný výlet, ktorý sme tentokrát naplánovali na 18. júna 2019 do centra Banskej Bystrice. V sprievode vyučujúcich Mgr. Kadučákovej, Mgr. Ficeka a Mgr. Šimkovej sme navštívili múzeum SNP. Pri vstupe dostali žiaci zábavno-náučný pracovný list. Ich úlohou bolo počas prehliadky hľadať odpovede na otázky, ktoré sa ukrývali v historických vitrínach. Potom sme sa presunuli na hlavné námestie, kde nás v horúcom počasí dobre osviežila ľadová zmrzlina. V závere sme pre svojich blízkych nakúpili suveníry v obchodnom centre Európa. Veríme, že v nás ešte dlho zostanú pekné spomienky na spoločné zážitky z výletu.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň Zeme v našej škole

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V kalendári si ho každoročne pripomíname 22. apríla. Ale pre nepriaznivé počasie sme si ho pripomenuli 14. júna 2019. Opäť sme vyšli do okolitej prírody a zamierili k studničkám, ktoré vyvierajú v chlebnickej oblasti Tri panny. Starší žiaci si pod vedením p. uč. Babica a p. školníka Suľu pripravili potrebné pracovné náradie na čistenie a s elánom sa pustili do práce. Mladší žiaci II. stupňa ZŠ skontrolovali okolie školy a ulice obce. Na školskom dvore si členky kolégia a deviatačky pripravili rôzne environmentálne aktivity pre mladších žiakov. V dnešnej dobe je dôležité uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a chrániť jej poklady pre budúce generácie.

J(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník