Marec 2019Rozprávky

Na tému rozprávky sme s najmenšími detičkami celý týždeň hrali divadielka. Každý deň sme sa "premenili" na zvieratká a rozprávkové bytosti. Dramatizáciou a imitáciou sme stvárnili dej rozprávky Červená čiapočka, Sedem kozliatok, Tri prasiatka, Janko a Marienka a Koza rohatá a jež. Spoločne sme sa tešili z každej novej rozprávočky, ktoré boli plné radosti a zábavy.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Kniha v marci, najväčší priateľ človeka

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Aj my sme spoločne v triede "Včielky" sa takto pohrali s touto témou. Vyrobili sme si pojmovú mapu "Z rozprávky do rozprávky", hrali sme sa na knižnicu - "čítali" a dramatizovali rôzne rozprávky. Deti to veľmi zaujalo a zistili sme, že deti poznajú veľa rozprávok.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Marec - mesiac knihy

Aj tento rok sme s deťmi triedy Lienky navštívili miestnu knižnicu. Pani Kožáková deti oboznámila s rôznymi knihami pre deti. Deťom prečítala rozprávku ,,Dokonalá Klára", ktorá sa deťom veľmi páčila. Po prečítaní sme o príbehu z rozprávky spoločne komunikovali.

Daniela Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Ôsmaci v Dolnom Kubíne

Dňa 13. marca 2019 sme boli spolu s pani učiteľkou triednou Mgr. Zimmermannovou Máriou na exkurzii v Dolnom Kubíne. V divadelnej sále MsKS sa zišli žiaci ôsmych ročníkov mnohých škôl z okresu na akcii s názvom „Nehejtujem, dávam lajk“. Podujatie bolo zamerané na boj proti násiliu.

Dolnokubínske školy si pripravili scénky s témou „šikana“ . Podujatie bolo spestrené peknými tanečnými vystúpeniami a spevom. Odborníci nás poučili aj o nebezpečenstve, ktoré na nás číha na sociálnych sieťach a v bežnom živote. Z podujatia sme odchádzali plní pekných dojmov a poučení o tom, ako sa chrániť pred nasilím.

Erika Dulačková, 8. ročník
ZM

Hore hájom chodník

Najmenší v knižnici

Aj keď ešte nevedia čítať, deti knihy veľmi zaujímajú. Hlavne tie s rozprávkami a farebnými obrázkami. Preto sme spolu s najmladšími deťmi z MŠ navštívili knižnicu, v ktorej sa im veľmi zapáčilo a sľúbili sme si, že ju budeme navštevovať častejšie. Pripomenuli sme si tak aj marec, mesiac kníh. No nezabúdajme našim deťom čítať aj v iných mesiacoch a pravidelne.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Okresné kolo vo florbale

Dňa 14. marca žiaci: Filip Ťapajna, Filip Ďuroň, Ján Spišiak, Tadeáš Štefka, Rastislav Meľo, Tadeáš Straka, Timotej Durčák pod vedením p. uč. Babica reprezentovali našu školu v okresnom kole súťaže Florbal.

Po príchode do Základnej školy Janka Matušku v Dolnom Kubíne, si žiaci obzreli halu a išli sa pripraviť na turnaj. V prvom zápase zdolali ZŠ Petra Škrabáka 3:2, ďalší zápas prehrali s hosťujúcou ZŠ Janka Matúšku 5:1. Napriek tomu sa dokázali prebojovať do semifinále. Tam ich čakal ťažký súper, ZŠ Martina Kukučína, ktorú porazili 4:3. Tento zápas ich posunul do finále.

Vo finále si zmerali sily opäť s hosťujúcou školou ZŠ Janka Matúšku, ktorej podľahli 4:1. Naši žiaci obsadili nádherné 2. miesto. Za to všetko ďakujeme trénerovi, p.uč. Babicovi, a reprezentantom školy.

Tadeáš Štefka, 8.trieda

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda

Naša škola sa už tradične zapája do riešenia teoretických i praktických úloh okresného kola Chemickej olympiády, ktoré sa konalo 22.3.2019. V tomto školskom roku sa o to pokúsili deviatačky. Zaoberali sa témou vlastností, výroby a využitia kovových prvkov. Mária Adamcová sa umiestnila na 4. mieste. Na medailovú priečku jej chýbala štvrtina bodu. Annamária Janíková obsadila 8. miesto. Obidvom úspešným riešiteľkám ďakujeme za reprezentáciu a želáme veľa úspechov aj v stredoškolskom štúdiu.

(šm)

Hore hájom chodník