Marec 2019Rozprávky

Na tému rozprávky sme s najmenšími detičkami celý týždeň hrali divadielka. Každý deň sme sa "premenili" na zvieratká a rozprávkové bytosti. Dramatizáciou a imitáciou sme stvárnili dej rozprávky Červená čiapočka, Sedem kozliatok, Tri prasiatka, Janko a Marienka a Koza rohatá a jež. Spoločne sme sa tešili z každej novej rozprávočky, ktoré boli plné radosti a zábavy.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Kniha v marci, najväčší priateľ človeka

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Aj my sme spoločne v triede "Včielky" sa takto pohrali s touto témou. Vyrobili sme si pojmovú mapu "Z rozprávky do rozprávky", hrali sme sa na knižnicu - "čítali" a dramatizovali rôzne rozprávky. Deti to veľmi zaujalo a zistili sme, že deti poznajú veľa rozprávok.

M.Furjelová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Marec - mesiac knihy

Aj tento rok sme s deťmi triedy Lienky navštívili miestnu knižnicu. Pani Kožáková deti oboznámila s rôznymi knihami pre deti. Deťom prečítala rozprávku ,,Dokonalá Klára", ktorá sa deťom veľmi páčila. Po prečítaní sme o príbehu z rozprávky spoločne komunikovali.

Daniela Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Ôsmaci v Dolnom Kubíne

Dňa 13. marca 2019 sme boli spolu s pani učiteľkou triednou Mgr. Zimmermannovou Máriou na exkurzii v Dolnom Kubíne. V divadelnej sále MsKS sa zišli žiaci ôsmych ročníkov mnohých škôl z okresu na akcii s názvom „Nehejtujem, dávam lajk“. Podujatie bolo zamerané na boj proti násiliu.

Dolnokubínske školy si pripravili scénky s témou „šikana“ . Podujatie bolo spestrené peknými tanečnými vystúpeniami a spevom. Odborníci nás poučili aj o nebezpečenstve, ktoré na nás číha na sociálnych sieťach a v bežnom živote. Z podujatia sme odchádzali plní pekných dojmov a poučení o tom, ako sa chrániť pred nasilím.

Erika Dulačková, 8. ročník
ZM

Hore hájom chodník