Október 2018Kuba – dve tváre slobody

V rámci vzdelávacieho projektu Svet okolo nás sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka vydali na najväčší ostrovný štát Karibiku – na Kubu.

V sprievode dvoch moderátorov krížom krážom spoznávali hlavné mesto Havanu. Navštívili tabakovú plantáž. Dozvedeli sa aj o ručnej výrobe svetoznámych kubánskych cigár a zažili atmosféru jedinečných karnevalov. Zblízka pozorovali koralové útesy a hľadeli do očí žralokom. Nakoniec zistili, že v tejto magickej krajine môžu očakávať neočakávané.

Po skončení programu dostali žiaci priestor pre diskusiu, v ktorej odznievali zvedavé otázky a aj pútavé informácie zo zákulisia tvorby programu. Ďakujeme celému tímu za túto formu vzdelávania.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň jablka

Dňa 10. októbra sme si so žiakmi prvého, druhého a tretieho ročníka pochutnali na výborných jablkových koláčoch a zdravom mliečku, čím sme si pripomenuli prichádzajúci Deň jablka. Žiakom koláč veľmi chutil, čo dokazovali po krátkej chvíli prázdne tácky. Počas konzumácie sme si porozprávali, prečo je dôležité jesť ovocie a piť mlieko. Po sladkom dezerte pokračovalo vyučovanie v dobrej nálade. Sme rady, že sa nám podarilo vyčariť žiakom úsmev na tvári, čím dali najavo, že nám ďakujú za spestrený deň. A naopak aj my sme boli vďačné, že im naše koláčiky chutili.

Pani učiteľky

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia v ČOV Nižná

V rámci plnenia úloh projektu Zelená škola sa žiaci 8. ročníka zúčastnili dňa 3.10. 2018 exkurzie v Čistiarni odpadových vôd v Nižnej. Dozvedeli sa, že odpadová voda z kanalizácie a žúmp končí práve tu. Do rieky Oravy opäť poputuje až po dôkladnom prečistení za pomoci rozkladných baktérií v aktívnom kale. Celý proces čistenia je tu automatizovaný a on-line monitorovaný.

Žiaci boli taktiež upozornení na fakt, že nadmerné používanie čistiacich prostriedkov v domácnostiach sťažuje prirodzené samočistenie vody.

Veríme, že nové poznatky z praxe prispejú k zodpovednejšiemu správaniu sa nás ľudí k životnému prostrediu.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hovorme o jedle

V rámci celoslovenského projektu ,,HOVORME O JEDLE“ sme sa v týždni od 15.-19. októbra 2018 zamerali na využívanie a spracovanie našich regionálnych potravín. Žiaci z 5.-9. ročníka si po vzájomnej dohode priniesli ovocie či zeleninu, ktorú doma dopestovali. Ich šikovné ruky z toho pripravili rôzne dobroty. Kuchynkou rozvoniaval mrkvový, jablkový i ríbezľový koláč. Zo zemiakov sa krájali hranolky a špirálky. Pochutnali sme si aj na mrkvovom šaláte. Vyskúšalo sa aj sušenie ovocia. Príjemná pracovná atmosféra sa všetkým páčila a veríme, že v tomto type vyučovania budeme pokračovať aj naďalej.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Jesenné šantenie v MŠ

Októbrové počasie sme využili na spoznávanie jesennej prírody.

Spoločne sme sa rozprávali na tému JESEŇ, spoznávali sme stromy, ovocie a zeleninu.

Pozorovali sme krásne jesenné farby, ktoré sme aj pomenovali, tvorili sme Pani Jeseň z lístia a nechýbalo ani šantenie, ktoré nám prinieslo veľa radosti a zábavy.

(M. S.)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie MŠ

Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie MŠ. Vymenili sme ležadlá, v niektorých miestnostiach sa vymenila podlaha, koberec a nábytok v knižnici. Veľké ĎAKUJEM patrí p. Jánovi Bakošovi, ktorý zasponzoroval krásne vymaľovanie našej MŠ.

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Projekt Školské ovocie opäť na našej škole

V rámci projektu Ovocie, sa od 1. októbra začína rozvážať školské ovocie po školách. Žiaci ho budú dostávať každý párny pondelok. Program ?Školské ovocie? je súčasťou podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, preto jeho gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období, kedy sa formujú ich stravovacie návyky.

(ts)

Hore hájom chodník

Milión detí sa modlí ruženec

"Medzinárodná modlitbová iniciatíva - Milión detí sa modlí ruženec - vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku sa modlilo iba niekoľko ľudí, ktorí verili slovám pátra Pia: "Ak sa bude modliť milión detí ruženec, svet sa zmení." Vďaka tomu sa v októbri zjednotilo niekoľko miliónov detí, ktoré sa modlili, aby pritiahli nebo na našu zem."

My sme k tomu prispeli svojou modlitbou, 18. októbra, keď sme sa modlili ruženec vo farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie v Chlebniciach. Ruženec sa modlili duchovný otec Stanislav Misál, pani učiteľky spolu s deťmi a žiakmi našej školy. Po svätom ruženci nasledovala svätá omša. Tešíme sa už aj na budúce stretnutie, ktoré nemusí byť až o rok.

Martina Kantáriková, 7.trieda

Hore hájom chodník

Deň úcty k starším

"Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré." Týmito slovami sme vítali našich starých rodičov. Deň úcty k starším sa konal poslednú októbrovú nedeľu, 28. októbra v Kultúrnom dome v Chlebniciach. Starým rodičom sa najprv prihovoril starosta obce Milan Maxoň a neskôr pokračovali vo svojom vystúpení žiaci našej základnej školy. Moderátorky Andrea Šnapková a Martina Kantáriková sa prihovárali k našim starým rodičom a uvádzali program. Potom nasledovali spevácke, tanečné a recitačné vystúpenia našich žiakov. Starí rodičia sa veľmi tešili, že vidia svoje vnúčatá a že tradície v dedine pokračujú. Pán starosta na záver poďakoval dôchodcom za to, že si našli čas a prišli na posedenie. Nezabudol ani na rodičov, žiakov a pani učiteľky, ktoré pripravili tento program.

Verím, že sa im vystúpenie páčilo a budú sa tešiť na naše budúce posedenie.

Andrea Šnapková, 7.trieda

Hore hájom chodník