September 2018Svetový deň mlieka v školách

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako upozorniť žiakov na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

My sme si tento deň pripomenuli 26. septembra 2018. Žiačky 9. ročníka ponúkali cez prestávky pohár mlieka. Každý, kto ponúkol foto svojich "mliečnych fúzov", bol zaradený do žrebovania o chutné a zdravé mliečne ceny. Šťastným výhercom mliečnych dobrôt želáme Dobrú chuť!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Prvý týždeň v škôlke

Prvý týždeň v škôlke, Hry na preliezkach, Téma jeseň, Naše Slovensko

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Otvorenie školského roka 2018/2019

Dňa 3. septembra sa konalo slávnostné otvorenie školského roka. Žiaci sa spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval vdp. Stanislav Misál. Svojimi slovami povzbudil a požehnal žiakov a pedagógov v novom školskom roku. Po svätej omši sa všetci premiestnili do telocvične. Tam pani riaditeľka spolu s inými hosťami privítala žiakov a hlavne malých prváčikov.

Dúfame, že sa im bude v škole páčiť a bude sa im dariť.

(ts)

Hore hájom chodník

Triedni učitelia

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 164 žiakov. Sú rozdelení do deviatich tried. Prvý ročník vedie p. uč. Sopková. Druhý ročník má p. uč. Straková. Tretiu triedu vedie p. uč. Stacherová. Štvrtej triede je triedna učiteľka p. uč. Šimková.

Na druhom stupni má piaty ročník p.uč. Kadučáková. Šiestej triede je triednym učiteľom p. uč. Ficek. Siedmu triedu vedie p. uč. Babic. Ôsmakom je triedna p.uč Zimmermannová (zast. p.uč. Mišalovú). Deviataci majú p.uč. Kosmelovú.

Prajeme žiakom a učiteľom veľa síl a úspechov počas celého roka.

(ts)

Hore hájom chodník

Projekt Školské ovocie opäť na našej škole

V rámci projektu Ovocie, sa od 1. októbra začína rozvážať školské ovocie po školách. Žiaci ho budú dostávať každý párny pondelok. Program „Školské ovocie“ je súčasťou podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, preto jeho gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období kedy sa formujú ich stravovacie návyky.

(ts)

Hore hájom chodník

Návšteva filmového predstavenia Piadinôžka v Ružomberku

Dňa 28. 9. 2018 sa žiaci 4., 5., a 6. ročníka zúčastnili filmového predstavenia Piadinôžka v kine Ružomberok.

Cesta autobusom bola veselá a plná smiechu.

Po príchode do kina sme sa pohodlne usadili a pozerali sme pútavú animovanú rozprávku, v ktorej Yety hľadal Piadinôžku - človeka. Záver rozprávky bol veľmi pekný a poučný - všetci sa nakoniec stali priateľmi.

Filmové predstavenie mňa aj spolužiakov zaujalo a radi si takýto výlet opäť zopakujeme.

M. Stacherová 6. ročník, Mgr. R. Kadučáková

Hore hájom chodník