December 2019Vianočné tvorenie

Vianočné tvorivé dielne sa stali už každoročnou tradíciou v našej MŠ. Rodičia spolu s deťmi vyrobili krásne vianočné ozdoby a navzájom sme sa inšpirovali. Strávili sme krásny podvečer, ktorého výsledkom bol bohato vyzdobený vianočný stromček. Celú atmosféru ešte dopĺňal detský smiech a iskričky v očiach. Rozlúčili sme sa s dobrým pocitom z odvedenej práce a naladení na blížiace sa vianočné sviatky.

Marcela Pucovenová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mikuláš v MŠ

Vo štvrtok 05.06. 2019 navštívil našu materskú školu Mikuláš. Deti ho privítali básničkami, pesničkami. Ako odmenu dostali balíčky so sladkými dobrotami a aj krásne hračky.

Spolu s Mikulášom sme si urobili spoločné fotografie a na záver sme si zaspievali pieseň. A tak sme Mikuláša odprevadili na dlhú cestu. Ďakujeme Mikuláš!

(Salusová M.)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Školské kolo Pytagoriády

Školské kolo Pytagoriády sa konalo v dňoch 10.-11. decembra 2019. Zúčastnilo sa ho spolu 47 žiakov z 3. - 8. ročníka. Úspešní riešitelia, ktorí získali viac ako 10 z 15-tich bodov, postupujú do okresného kola. Sú to žiaci:
3. ročník: Spišáková Sára, Suľová Laura, Polčicová Veronika
4. ročník: Bobáň Matej, Pucovänová Dorota, Klocháňová Mária, Štefková Martina, Sviteková Ema
5. ročník: Staš Jozef, Sojčák Peter
6. ročník: Šutta Peter, Bobáň Patrik, Bakošová Alžbeta, Šlachtová Nina, Kantár Jakub
8. ročník: Hudec Jozef
Gratulujeme!

(šm)

Hore hájom chodník

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Tak ako každý rok, dňa 20.12.2019 o 9.00 hod., bolo posedenie pri slávnostnom stromčeku v našej škole. Je to dlhoročná krásna tradícia. Naši žiaci, od tých najmenších škôlkarov, až po najstarších žiakov mali pripravené rôzne vystúpenia s vianočnou tematikou.

Videli sme scénky, tance, hru na hudobných nástrojoch a spev.

Okrem našich pedagógov, pána farára, pána starostu, sa podujatia zúčastnili aj rodičia a bývalí žiaci.

Pani učiteľka Sárená poďakovala pani riaditeľke Mgr. Márii Kantárovej za jej ľudský prístup.

V závere nám do ďalšieho roka popriali pán starosta a pani riaditeľka všetko dobré.

Úplne na záver zaznela pieseň Tichá noc, ktorú na hudobných nástrojoch zahrali žiaci štvrtej, šiestej, siedmej, ôsmej a deviatej triedy.

Vojtech Klocháň, 9. roč.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník