Október 2019Divadielko "Slniečko"

Dňa 2.10 nás v poobedňajších hodinách v MŠ navštívilo divadielko "Slniečko" s divadelným predstavením "zdravý životný štýl". Deti pozorne sledovali, odpovedali na otázky a spoločne si aj zatancovali a zaspievali. Divadielko bo plné zábavy a humoru. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Irán - zahalená krása

Siedmaci, ôsmaci a deviataci už po piatykrát sledovali putovanie dvojice moderátorov vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. V MsKS Dolný Kubín im 8. októbra 2019 predstavili štát blízkeho východu Irán. Z pútavej prezentácie sa dozvedeli o histórii krajiny, jej geologických a geografických pomeroch, zložení obyvateľstva i o svetových zásobách ropy, v ktoré krajinu radia na 3. miesto vo svete. Napriek tomu, že jej obyvatelia žijú na hornatom, drsnom a vyprahnutom území, z ich správania bolo cítiť priateľskosť a srdečnú pohostinnosť.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vitamínová bomba

S deťmi z triedy "Včielky" sme komunikovali na tému "Ovocie a zelenina". Aké dôležité sú pre naše zdravie vitamíny, ktoré obsahujú. Deti priniesli do MŠ domáce jablká, hrušky, mrkvu. Jablká a mrkvu umyli, nastrúhali a zmiešali s medom. Deťom šalát veľmi chutil. Sľúbili, že si šalát pripravia aj doma s rodičmi.

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Šarkaniáda

V sobotu 12.10. v sprievode krásneho slnečného počasia, sme sa so žiakmi zo športovo-turistického krúžku vybrali na kopec Vrch. Cestou sme pozorovali domáce zvieratá, ktoré sa pásli na okolitých lúkach. Po príchode do cieľa, nás potešil príjemný vetrík, ktorý pomohol šarkanom vzlietnuť tak, aby ich videli aj ľudia v obci. Všetci zúčastnení sme sa domov vracali s dobrým pocitom.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň jablka

S našimi žiakmi nezabúdame ani na to, že ovocie je pre nás veľmi dôležité. Na športovo-turistickom krúžku sme si pripravili výborný j ablkovo-mrkvový šalát, upiekli jablkovo-orechový závin a jablkový koláč. Po chutnom občerstvení sme sa spoločne zahrali na školskom dvore a užívali sme si krásne babie leto.

sj, sd

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Literárno-regionálna exkurzia

Dňa 22.10. 2019 sa piataci a šiestaci spolu s pani učiteľkami J. Meľovou a R. Kadučákovou vybrali na exkurziu do artikulárneho kostola v Leštinách a do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.

Kostol pochádza z rokov 1688 až 1689 a je najstarší zo skupiny dosiaľ zachovaných evanjelických kostolov postavených podľa uvedených článkov. Drevený kostol je od 7.júla 2008 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. O stavbu kostola sa zaslúžila aj rodina Zmeškalovcov.

Po skončení prehliadky kostola sme sa spoločne presunuli do Dolného Kubína , kde sme pokračovali návštevou Oravskej galérie. Sú tam vystavené vzácne a zaujímavé obrazy našich i zahraničných autorov. Veľmi ma zaujali pekné drevorezby oravského rezbára Štefana Siváňa.

V tento deň som si z exkurzie odniesla veľa zážitkov a nových poznatkov.

Monika Ťapajnová 6. Trieda, upravila Mgr. R. Kadučáková

Hore hájom chodník

Návšteva filmového predstavenia

V utorok dňa 29.10. 2019 sa žiaci 5., 6., 7. ročníka zúčastnili filmového predstavenia pod názvom Rozprestri krídla v kine Ružomberok. Cestovali sme autobusom. Cesta bola dobrá, veľmi sme sa počas nej nasmiali. Okolo 17.00 hod. sme dorazili do cieľa.

Film sa začal o 17.30 hod. Je o dospievajúcom chlapcovi Thomasovi, posadnutom videohrami. Prišiel na prázdniny k svojmu otcovi, ktorý je vizionársky vedec a študuje divé husi. Pre Thomasa je to nočná mora - život v prírode a bez wifi. Ale postupom času si nachádza cestu k prírode a k otcovi. Thomas trávi veľa voľného času v prírode, s husami a chce ich zachrániť. Podnikne veľmi nebezpečnú cestu na ultraľahkom lietadle aby ich zachránil. Nakoniec sa mu to aj podarí. Tento film je veľmi poučný, veľmi sa mi páčil. O to viac na mňa zapôsobil, lebo bol natočený podľa skutočného príbehu.

Okolo 19: 30 hod. večer sa film skončil a my sme išli naspäť do svojich domovov.

Do postele som si líhala s pocitom, že aj my mladí musíme bojovať za záchranu našej prírody a planéty.

Jana Meľová 6. trieda, upravila Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Trieda motýliky - október

Mesiac október bol v našej triede veľmi pestrý. Oboznámili sme sa s témami: Jeseň, Ovocie a zelenina , Ľudské telo, Kríky a ich plody a dozvedeli sme sa veľa nových informácií .

Naučili sme sa veľa nových básničiek,pesničiek a prvýkrát sme s materskou školou a našimi pani učiteľkami vystupovali na podujatí v kultúrnom dome.

(Trieda motýliky)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Slávnostné odovzdávanie certifikátu a vlajky Zelenej školy

Naša škola je zapojená do najväčšieho vzdelávacieho programu na svete, programu Zelená škola. Jeho cieľom je budovať priateľské vzťahy so žiakmi, rozvíjať pozitívnu zmenu myslenia a správania a zaoberať sa problematikou životného prostredia.

V období rokov 2017-2019 sme realizovali praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré mali pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Zvolené aktivity na tému VODA sme úspešne zvládli. Za pozitívne hodnotenie sme získali certifikát Zelenej školy a vlajku siete Eco-schools. Vybrané žiačky kolégia zelenej školy, Andrea Šnapková a Martina Kantáriková (z 8. ročníka), sa spolu s p. učiteľkou Mgr. Šimkovou dňa 9. 10. 2019 zúčastnili slávnostnej certifikácie v divadle Aréna v Bratislave. Tešíme sa z nášho eko-úspechu i na ďalšie nové environmentálne aktivity.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hovorme o jedle

V rámci celoslovenského projektu "HOVORME O JEDLE" sme sa v týždni od 14.-18. októbra 2019 rozprávali o využívaní a spracovaní našich regionálnych potravín. Žiaci z 4., 7. a 9. ročníka si po vzájomnej dohode priniesli ovocie, ktoré doma dopestovali. Ich šikovné ruky tentokrát pripravovali jablkový koláč, ktorý kuchynkou sladko rozvoniaval. Žiaci 8. ročníka sa pustili do zeleninového šalátu. Príjemná pracovná atmosféra sa všetkým páčila a veríme, že v tomto type vyučovania budeme pokračovať aj naďalej.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Kvačianska dolina – exkurzia

Bol jesenný, októbrový deň a žiaci piatej triedy s pani učiteľkou Šimkovou M. a s pani učiteľkou Meľovou J. sa vybrali na výlet do Kvačianskej doliny. Cesta bola pre niekoho náročná, ale väčšina ju zvládala s úsmevom na tvári. V obci Veľké Borové sme mali niekoľko zastávok. Videli sme borovicu lesnú, ktorá bola v roku 2004 vyhlásená za najkrajší strom roka. Je veľká škoda, že vplyvom poveternostných podmienok zmenila svoj vzhľad. Zastavili sme sa pri dreveničke Viliama Jána Grusku, ktorý zomrel v septembri vo veku 82 rokov a ktorý sa zaslúžil aj o filmový dokument o Veľkom Borovom, v ktorom sa spomína aj ThDr. Jozef Ligoš. Zaujímavé bolo sa dozvedieť, že 9.5.1895 dopadol v katastri obce meteorit s hmotnosťou 5,9 kg. Potešilo nás, že osemmetrový vodopád sme mohli vidieť, pretože počas teplého leta je často bez vody. Naším cieľom boli mlyny v Oblazoch, ktoré boli postavené v 19. storočí. Patrili rodine Gejdošovcov a Brunčiakovcov. Cestu sme si spríjemňovali spoznávaním živej i neživej prírody. Boli sme smutní z toho, ako miznú lesy, ale obohatení o nové vedomosti, zážitky. Bol to skvelý deň.

Žiaci 5.triedy, (MJ a ŠM)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník