Apríl 2021Okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E

Po minuloročnej prestávke sa tento školský rok obnovilo okresné kolo Biologickej olympiády. Prispôsobilo sa súčasnej situácii. Testové úlohy sa riešili 8. apríla 2021 cez Edupage. Záujem a odhodlanie spoznať 50 druhov živočíchov prejavili dvaja žiaci 7. ročníka: Patrik Bobáň a Peter Šutta.

Precízna príprava im nakoniec priniesla úspešné umiestnenie, Patrikovi Bobáňovi 1. miesto a Petrovi Šuttovi 2. miesto. Podľa Patrikovho vyjadrenia "otázky neboli ani ľahké ani ťažké. Vedel som odpovede na všetky otázky, hoci som stratil pár bodov." S tým súhlasí aj Peter, ktorý videl náročnosť hlavne v dištančnej príprave. Z úspechu sa veľmi tešia a pretože postupujú do krajského kola, v príprave naďalej pokračujú. Nech sa im darí!

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Okresné kolo PYTAGORIÁDY

V dňoch 13. a 14. 4. 2021 sa naši žiaci zúčastnili on-line okresného kola Pytagoriády. Náročné úlohy zvládli na výbornú. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvnil umiestnenie, boli body získané za ušetrený čas na riešenie úloh.

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Krajské kolo Chemickej olympiády

Pod dohľadom web-kamery sa dňa 22.4.2021 uskutočnilo krajské kolo CHO. Žiačka 9. ročníka Lucia Spišiaková s veľkým sústredením riešila teoretické i bádateľské úlohy. Pomocou rôznych metód musela zistiť, aké chemické látky sa nachádzajú v siedmich skúmavkách. Podarilo sa jej to a zároveň získala aj cenné skúsenosti, ktoré jej môžu pomôcť pri prijímacích pohovoroch na ďalšie štúdium. Ako úspešnej riešiteľke jej ďakujeme za reprezentáciu školy.

(šm)

Hore hájom chodník