December 2020Školské kolo PYTAGORIÁDY

Už tradične organizujeme školské kolo Pytagoriády. V dňoch 9.-10. decembra 2020 žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole a starší žiaci sa do súťaže zapojili on-line zo svojich domovov z dôvodu dištančného vzdelávania. K úspešným riešiteľom patria v kategórii:

P3: Meľo Marek, Spišáková Karolína

P4: Spišáková Sára, Strážnická Ema

P5: Špavorová Simona, Klocháňová Mária, Štefková Martina, Stašová Soňa, Stacherová Mária

P6: Šutta Dušan

P7: Šlachtová Nina

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

(šm)

Hore hájom chodník

Nahrávka k vianociam

Nahrávka k vianociam, ktorú nahrali žiaci našej školy počas dištančného vzdelávania k vianociam, keďže sme sa nemohli prezentovať na vianočnom večierku, tak aspoň nahrávkou v obecnom rozhlase sme sa pripomenuli obyvateľom našej obce.

[mp3]

Hore hájom chodník

Práce žiakov počas dištančního vzdelávania

Práce žiakov počas dištančního vzdelávania, sú to titulky časopisu National Geographic, ktoré vytvárali na geografii.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Olympiáda v slovenskom jazyku

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka bolo tento rok kvôli protipandemickým opatreniam online. Test pozostával z 25 otázok, ktoré boli väčšinou zamerané na čitateľskú gramotnosť. Súťažiaci mali na to čas, 30 minút. Žiak IX. ročníka, Jozef Hudec, sa umiestnil na 4. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

(ts)

Hore hájom chodník

Mikuláš nezabudol ani na školákov

Žiaci prvého stupňa, boli tento rok vo veľkom očakávaní. Do poslednej chvíle nevedeli, či ich navštívi Mikuláš s pomocníkmi. Keďže druhý stupeň nebol v škole, tak sa aj obávali toho, že Mikuláš nepríde. Ale ako by mohol zabudnúť na také dobré deti? Samozrejme Mikuláš našiel cestu k nám a v piatok, 4. decembra, nás spolu s obrovskými vrecami darčekov, navštívil. Pomáhali mu anjelik a dvaja nezbední čerti, ktorí mali vlastné vrece, kde chceli zobrať zlé deti.

V každej triede zostali Mikuláš a anjel veľmi milo prekvapení, keď sa školou ozývali vianočné koledy a básničky. Každý žiak bol odmenený za to, ako celý rok usilovne pracoval. A čerti? Tí odišli s dlhými nosmi a prázdnym vrecom. Pretože našu školu navštevujú iba milé a dobré deti!

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Adventný čas

Napriek tomu, že žiaci druhého stupňa nenavštevovali školu od októbra, život v nej nezastal. Chodbami sa ozýval detský smiech, vianočné koledy a príbehy, ktoré dodávali chodbám atmosféru Vianoc. Na chodbe sa nám rozžiaril adventný veniec a aj vianočný stromček. Okná školy zdobila vianočná výzdoba. Na nástenkách pribudli obrázky s Mikulášom a pomocníkmi. Žiaci si medzi sebou šuškali o tom, čo by si želali pod stromček. S najväčšou radosťou spievali vianočné koledy a učili sa básničky. "Veď, čo ak príde predsa ten Mikuláš?", zašepkal prváčik cez hodinu.

Posledný deň vyučovania sa žiačky 4.triedy rozhodli, že prekvapia pani riaditeľku. Pri adventnom venci jej po vyučovaní zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu, Tichú noc.

Pani riaditeľka sa k nim hneď radostne pridala. Žiačky síce nespievali koledu v troch jazykoch,ako po minulé roky, ale o to viac, zo srdca a z lásky.

(ts)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

List Ježiškovi

Ako každý rok, tak aj tento rok sme sa spolu so žiakmi rozhodli, že napíšeme Ježiškovi list. "Nenecháme to na náhodu," záhlásil jeden zo žiačikov. A už žiaci kreslili, vystrihovali, lepili darčeky, ktoré by si priali pod stromček.

"Pýtate sa, kam mu napísať? Predsa na jeho adresu: 99 999 JEŽIŠKO. Slovenská pošta, a. s., organizuje projekt Vianočná pošta už od roku 1999. Domovom Vianočnej pošty je Pošta v Rajeckej Lesnej. V roku 2019 prišlo na adresu Ježiškovi až 93 429 listov, z toho 83 378 v slovenčine, 9 886 zo zahraničia a 165 od nevidiacich a slabozrakých detí. Deti dostávajú odpovede v slovenskom a v anglickom jazyku, a dokonca aj v Braillovom písme." Tento rok Ježiško nestihol všetkým odpísať, ale verím, že každý si pod stromčekom našiel to, po čom túžil.

(ts)

Hore hájom chodník

Predvianočná atmosféra u štvrtákov

Štvrtáci vystriedali tradičné posedenie pri vianočnom stromčeku za príjemný spev vo svojom kolektíve. Žiak Jožko Straka s harmonikou vniesol do triedy vianočné melódie, ku ktorým sa pridal srdečný spev spolužiakov. Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa tak niesol v želaniach "Šťastných a veselých". Svoj pozdrav adresovali aj vyučujúcim, za čo úprimne ďakujeme.

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

MIKULÁŠ

Dňa 4.12. do našej MŠ prišiel Mikuláš a jeho traja pomocníci. Spoločne sme ho privítali a predviedli všetko, čo sme si pre neho pripravili. Básničkami, pesničkami a tančekmi sme Mikuláša veľmi potešili.

Deti sa veľmi tešili, síce si niektoré poplačkali ale ich smútok neskôr vystriedala radosť z darčeka od Mikuláša.

Všetky deti boli úžasné

Ďakujeme Mikulášovi a jeho trom pomocníkom a tešíme sa znovu o rok. Rodičom, nakoľko nemohli s nami prežiť tieto chvíle sme krátke videá a fotky poskytli na našej facebookovej stránke MŠ.

Marie Kurčinková

Hore hájom chodník