December 2020Školské kolo PYTAGORIÁDY

Už tradične organizujeme školské kolo Pytagoriády. V dňoch 9.-10. decembra 2020 žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole a starší žiaci sa do súťaže zapojili on-line zo svojich domovov z dôvodu dištančného vzdelávania. K úspešným riešiteľom patria v kategórii:

P3: Meľo Marek, Spišáková Karolína

P4: Spišáková Sára, Strážnická Ema

P5: Špavorová Simona, Klocháňová Mária, Štefková Martina, Stašová Soňa, Stacherová Mária

P6: Šutta Dušan

P7: Šlachtová Nina

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

(šm)

Hore hájom chodník

Nahrávka k vianociam

Nahrávka k vianociam, ktorú nahrali žiaci našej školy počas dištančného vzdelávania k vianociam, keďže sme sa nemohli prezentovať na vianočnom večierku, tak aspoň nahrávkou v obecnom rozhlase sme sa pripomenuli obyvateľom našej obce.

[mp3]

Hore hájom chodník

Práce žiakov počas dištančního vzdelávania

Práce žiakov počas dištančního vzdelávania, sú to titulky časopisu National Geographic, ktoré vytvárali na geografii.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník