Január 2021Keby som bol/a spisovateľ/ka

Žiaci 3. ročníka sa stali na chvíľu spisovateľmi. Ich úlohou počas dištančného vzdelávania bolo vypracovať miniprojekt na tému: Keby som bol spisovateľ/ka, v ktorom mali napísať názov knihy, postavy, stručný dej, počet strán a nakresliť ilustráciu. A o čom by boli knihy?

O stratenom pere Nerovi, Dvaja bratia futbalisti, Milanko a my, Najlepší priatelia človeka, O neposlušnom Jankovi, O čarovnom lese... Postavám vymýšľali zaujímavé mená: koník Cézar, pastelka Lastelka, guma Luma, mačka Rejzy...

Knihu, ktorú by napísali ako prvej by dali prečítať svojej mame, rodine kamarátom.

[pdf]

Hore hájom chodník

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. januára 2021 sa konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zapojili sa do nej žiaci z desiatich základných škôl. Súťaž sa konala kvôli nezvyčajnej pandemickej situácii, online. Obsahom súťaže bol test, ktorý obsahoval aj počúvanie s porozumením.

Cieľom olympiády je:" prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov, umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni, prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ a SŠ. "

Olympiády sa tento rok zúčastnil náš žiak IX. triedy- Jozef Hudec:"Celá olympiáda sa konala online, čiže nikto nemusel nikde chodiť. Začala sa o 9:00 a každý mal na vypracovanie 35 minút. Ja som to však stihol odovzdať za 18 minút. Na začiatku a pred štartom som sa trochu obával, ako to dopadne, no potom už nie. Otázky boli relatívne jednoduché. Narobil som však pár chýb, ktoré som vôbec nemusel urobiť, keby som sa tak neponáhľal. Keď sa na to spätne pozriem dnes, bol to celkom fajn zážitok."

Žiak, Jozef Hudec, sa umiestnil v okresnom kole, na 3. mieste. Gratulujeme a nech sa darí v ďalšom štúdiu!

(ts)

Hore hájom chodník

Piráti v ŠKD

V našom školskom klube detí sa radi zabávame. A preto sme sa v jeden upršaný deň rozhodli zahrať na pirátov. Z katónu sme si vyrobili meče a štíty. Chlapci usilovne merali, lepili a skladali. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a na starosti mali estetickú stránku. Kartónovú výzbroj vyzdobili a skrášlili, ako sa len dalo. Z odpadového materiálu sa dá vyrobiť naozaj všetko. Detská fantázia nemá hranice.

Anna Janíková

Hore hájom chodník

Vzdelávame sa on-line

Ako už všetci vieme, materské školy sú stále zatvorené a nie je nám vôbec známe, kedy sa ich brány znovu otvoria. Bola nám umožnená aspoň práca z domu, a veľmi sa z toho tešíme. Takouto formou môžeme spolu s dieťaťom denno-denne komunikovať cez rôzne aplikácie, či sociálne siete. Vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie zahŕňa mnoho vzdelávacích oblastí, ale našou obľúbenou je "Človek a svet práce". Na svoje sme si prišli hlavne pri ručnom majstrovaní, ktorým si dieťa neustále precvičuje hrubú a jemnú motoriku. Uprednostňujeme stavebnicu, ktorú má v dnešnej dobe takmer každé dieťa. Pomáha pri pohybových zručnostiach, jemnej motorike a tým, že musí každý dielik niekam zapadnúť, si dieťa trénuje aj logické myslenie a rozvíja fantáziu. Nezabúdame ani na prípravu budúceho prváčika a vzdelávame sa aj v "Jazyku a komunikácii" kde trénujeme komunikačné kompetencie, abecedu, artikuláciu, spisovnú reč, písanie a mnoho ďalších. Prostredníctvom "Matematiky a práce s informáciami" sa zdokonaľuje v číselnom rade, priraďovaní, triedení, predstavivosti, logike a podobne. Táto lockdown doba deti núti používať digitálne a informačné technológie. Pri tom všetkom, čo vykonávame doma prostredníctvom počítačov a mobilných telefónov, nezabúdame ani na zdravie a pohyb. Bol nám dopriaty sneh a  máme možnosť vybehnúť von, užiť si poriadnu sánkovačku, rozhýbať detské telíčka na čerstvom vzduchu prostredníctvom rôznych pohybových hier. Vieme a vidíme, že sa dá vzdelávať aj on-line, my ale dúfame a veríme, že sa čoskoro deti vrátia do veselých tried materskej školy ku rovesníkom, pani učiteľkám a výchovno-vzdelávací proces v kolektíve bude omnoho príjemnejší a krajší.

Hyacinta Ďuroňová

Hore hájom chodník