Jún 2021Z rozprávky do rozprávky

Rozprávky maju najradšej deti a veľmi rady si ich aj zahrajú. Počas týždňa sa deti "premenili" na hercov a "preniesli" sa do rozprávkovej krajiny. Zahrali sme si rozprávky: Janko a Marienka, Tri prasiatka, Červená Čiapočka, Koza rohatá a jež a Dedko repu zasadil.

Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exotické zvieratá

Na tému týždňa sme si s deťmi spoločne postavili Zologickú záhradu a Dino park. Doniesli sme si zvieratká, ktoré sme mali doma a uložili sme ich do vytvorených ohrádok. O každom zvieratku sme si porozprávali a prečítali z kníh - kde žijú, čím sa živia, ako sa správajú...

Celý týždeň nás tie zvieratká čakali v MŠ a my sme sa mohli s nimi hrať.

Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Plavecký výcvik

Momentálna situácia je veľmi náročná vo všetkých oblastiach spoločenského života. No aj napriek tomu sme sa v júni so žiakmi z 2. a 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Samozrejme podľa pravidiel covid automatu. Plavecký výcvik bol v dnešných neistých časoch pre našich žiakov veľkým zážitkom po dlhej dobe a odmenou za celý školský rok. Niektorí po prekonaní strachu z hlbokej vody nadobudli sebavedomie, iní sa naučili a zdokonalili v plaveckých štýloch. Na záver plaveckého výcviku každý žiak dostal Mokré vysvedčenie a sladkú odmenu. No najväčšou odmenou bolo to, že sme tento výcvik ukončili v plnom zdraví.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Malí žiaci - veľkí herci

Na hodine SJL - čítanie v 2. B zaujala žiakov zdramatizovaná rozprávka od detskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej: Čin - čin. Príbeh je o lenivom vrabčiakovi Čimovi, ktorý sa po mnohých príučkách napokon stal vzorný vrabčí otec. Jednou z Čimových životných a humorných príhod sú Pytačky. Tak sa v jeden deň zo žiakov v 2. B stali herci, ktorí si túto Čimovu príhodu nacvičili ako krátke divadielko. A aby naši herci nezostali bez potlesku za tento veľký výkon, rozhodli sme sa v jedno júnové doobedie s divadielkom potešiť žiakov z našej materskej školy. Tí malých žiakov, no veľkých hercov nakoniec odmenili úprimným potleskom. Ani deti z materskej školy za našimi žiakmi v ničom nezaostali. Predviedli nám pásmo piesní a básní, ktoré sa počas celého školského roka v škôlke naučili. Žiakom z 2. B aj deťom z materskej školy patrí veľká pochvala za usilovnosť.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník