Marec 2021Marec - mesiac kníh

Marec - mesiac kníh ponúka veľa možností na prácu s knihami, s rozprávkami, s našou fantáziou. Preto sme sa v 2.B preniesli do sveta rozprávok, kde sme sa stretli s rôznymi zaujímavými postavami. Zažili sme s nimi krásne zážitky pri hľadaní tvrdých a mäkkých spoluhlások v rozprávkových knihách, pri riešení rozprávkovej matematiky. Nezabudli sme ani na záchranu Šipkovej Ruženky, kde museli princovia zdolať rôzne prekážky so zaviazanými očami. V tento deň sme aspoň na chvíľu zabudli na pandémiu a ťažkosti dnešných dní.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Chemická olympiáda

Okresné kolo Chemickej olympiády sa uskutočnilo 12. 3. 2021. Teoretické a virtuálne praktické úlohy sa tentokrát riešili v domácom prostredí.

Našu školu úspešne reprezentovali dve žiačky deviateho ročníka.  Lucia Spišiaková sa umiestnila na 2. mieste a Martina Kantáriková obsadila 3. miesto.

Gratulujeme! A želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň vody

Aj tento deň sme si v 2.B pripomenuli Deň vody, ktorý nám každoročne pripomína aká dôležitá je voda pre náš život. Tento rok sme sa zamerali na hlavne na to, ako sa máme starať o životné prostredie tak, aby sa neznečistovali podzemné vody a zachovala sa čistá a pitná voda aj pre ďalšie generácie. Každý žiak si vytvoril infoplagátik, ktorý mu bude tieto zásady starostlivosti o vodu pripomínať.

Meľová M.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník