November 2020Zábavné aktivity na tému "ĽUDSKÉ TELO"

Zábavné aktivity na tému "ĽUDSKÉ TELO": spoznávanie, objavovanie a tvorenie.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac úcty k starším. Spoločne s predškolákmi sme pre svojich starkích vyrobili milé darčeky.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň jablka v 2.B

"Máme radi jablká", jednohlasne sa zhodli žiaci 2.B. A tak sme si 21. októbra pripomenuli v našej triede Deň jablka. Príchuť tohto ovocia mala každá naša vyučovacia hodina. Zopakovali sme si poznatky o ovocí, ktoré obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus - vitamíny, vlákninu, mastné kyseliny, fruktózu a minerálne látky. Z uvedených dôvodov ovocie zlepšuje našu kondíciu, posilňuje náš imunitný systém a je výborným zdrojom prírodnej energie.

 

Na hodine slovenského jazyka sme pracovali s textom piesne Bolo raz jabĺčko krásne a hľadali sme vlastnosti jablka na písmená v jeho názve. Matematika bola plná jabĺk s príkladmi. Žiaci sa museli s príkladmi popasovať a hľadať na jabloni správny výsledok. Ďalšie hodiny boli plné fantázie, pretože žiaci vytvárali z jabĺk a piškót kamaráta Jablčníka. A na záver tohto dňa sme si pripili čerstvou šťavou z jabĺk. Žiaci v tento deň spoznali ďalšie pozitíva tohto ovocia, ktoré bude určite súčasťou ich každodenného jedálnička.

Mária Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Učenie sa v prírode

Učenie priamo v prírode je učenie "mimo školských lavíc", ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, umocniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia. Preto sme sa aj my, 2.B, rozhodli tieto pozitívne prvky tohto učenia vyskúšať. Jedného jesenného dňa sme sa vybrali do prírody za našou školou, ktorá nám poskytla veľké množstvo svojich darov na naše zážitkové učenie sa v prírode. Naša cesta začala hrou Lesné BIMGO a pokračovala vytváraním obrazov z prírodnín. Oddych sme si dopriali pri čítaní o prírode a naše pohybové schopnosti sme si preverili prekážkovým behom. Šráfovanie listov voskovkami nám odhalilo ich zaujímavú štruktúru. Na rozvoj matematických schopností nám poslúžila paleta z prírodnín.

Takáto forma učenia sa žiakom veľmi páčila a radi by si ju zopakovali. S pekným jarným počasím sa nám to určite podarí.

Mária Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Malí pestovatelia

Hodinu prvouky v 2.B sme si obohatili vytváraním vzorkovníkov semien rastlín, aby si žiaci utvrdili učivo o rastlinách. Ďalším cieľom bolo ukázať žiakom, že ovocie a zelenina nerastie v obchodoch ale môžu si ju vypestovať aj doma omnoho zdravšiu a kvalitnejšiu. Žiakov táto práca veľmi zaujala a ja dúfam, že z nich vyrastú ľudia, ktorých bude zaujímať kvalita našich potravín.

Mária Meľová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Čo ukrýva les

Ani trieda "motýlikov" nezaháľa a aj v tejto náročnej situácii spoznáva svet okolo nás. Tento týždeň sme objavovali, čo ukrýva les. Kúsok z neho sme si vytvorili aj v našej MŠ.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Lesné zvieratá

S deťmi z triedy "Lienka" sme sa spoločne "vybrali" na prechádzku do lesa. Spoznávali sme lesné zvieratá. Spoločne sme sa rozprávali o zvieratách a aj o ich príprave na zimný spánok. Robili sme rôzne aktivity, a tak sme si osvojili tému.

(Trieda Lienky)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

iBOBOR - celoslovenská informatická súťaž

V dňoch 10. - 16. novembra 2020 prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem u detí o informačné a komunikačné technológie a viesť ich aj požívať moderné IKT pri učení sa. Súťažné úlohy sa líšili svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 18 žiakov z 2. stupňa. Diplom úspešného riešiteľa získali žiaci:

5. ročník: Štefková Martina, Sviteková Ema, Špavorová Simona, Pucovänová Dorota, Klocháňová Mária, Stacherová Mária, Osadský Adrián, Karolčeková Rebeka

7. ročník: Šlachtová Nina

Gratulujeme!

(šm)

Hore hájom chodník

Vianočná pohľadnica

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. až 9. ročníka zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže - Vianočná pohľadnica, ktorú každoročne vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Poslaním súťaže je priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc v  ich biblickom a zvykoslovnom rozmere. Zámerom je prezentovať výtvarne nadané deti a verejnosti poodhaliť ich svet vnímania vianočných sviatkov.

Mária Sopková

Hore hájom chodník