Október 2020Trieda Lienky - Spoznávame Slovensko

Spoločne s triedou "Lienky" sme sa oboznámili s témou "Slovensko"

Spoznali sme rôzne miesta, Osvojili sme sme si hymnu a robili rôzne aktivity na túto tému.

(Trieda Lienky)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Veľké poďakovanie patrí rodičovi Marte Kupkárovej

Veľké poďakovanie patrí rodičovi Marte Kupkárovej, ktorá sponzorovala hneď na začiatku školského roka hračky a učebné pomôcky do triedy "VČIELKY". Takto nás všetkých potešila a prekvapila.

Ešte raz jej srdečne ďakujeme.

M. Furjelová zást. MŠ

Zväčši ma!
Hore hájom chodník