Jún 2022MDD

1.jún je významný deň pre všetky deti. V tento deň majú sviatok všetky deti. Aj pre naše deti z Materskej školy sme pripravili veľké prekvapenie. V telocvični absolvovali športovú olympiádu, kde museli zdolávať rôzne športové aktivity. Spoločne sme hľadali ukrytý poklad. Pri hľadaní sme splnili tri zadané úlohy. Za športové výkony boli všetky deti odmené sladkou odmenou, diplomom a loptou. Najväčšie prekvapenie bolo, keď nás navštívili rozpravkové bytosti, ktoré deti zbožňujú.

(Bc. Marie Kurčinková)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vesmír očami detí

Deti z našej MŠ sa zúčastnili Regionálneho kola 37.ročníka výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" pod vedením p. uč. M. Salusovej a M. Furjelovej. Pre našu MŠ bol tento ročník veľmi úspešný. 2. miesto obsadila Eliška Spišáková a Čestné uznanie získali: Patrik Furjel a Miško Černota. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov vo výtvarných súťažiach.

M.Furjelová

Hore hájom chodník

Úprava okolia MŠ

Už viac krát sme sa pokúšali skrášliť si naše okolie, ale nedarilo sa. Teraz patrí veľké poďakovanie rodičovi Anne Karolčekovej, ktorá vynaložila veľké úsilie, zabezpečila okrasné kríky a všetko čo patrí do záhrady. Jednoducho veľmi nám pomohla v tejto veci. Sme jej nesmierne vďačné a tešíme sa aj na ďalšiu plodnú spoluprácu s rodičmi. Samozrejme, že nemôžem zabudnúť aj na ostatných, ktorý sa na tejto veci podieľali a zúčastnili sa brigády. A.Karolčeková, rodič A. Hudecová rodič, a p. uč. z MŠ Kurčinková, Ďuroňová, Černotová a Furjelová. Ešte raz srdečná vďaka.

M.Furjelová

Hore hájom chodník

Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč

Aj tento rok, sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom Dúhový kolotoč, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre všetky deti materských škôl. Našu materskú školu prezentujú deti z triedy "Včielky" a to Patrik Furjel a Eliška Spišáková. Prajeme veľa úspechov.

(M. Salusová)

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výchovný koncert - Slovenský folklór a ľudové hudobné nástroje

V závere školského roka naša škola privítala manželov Katarínu a Petra Hlbockých - hlavných predstaviteľov ich rodinnej folklórnej skupiny. Formou hudobného vystúpenia žiakom predstavili mozaiku slovenského folklóru a typické ľudové hudobné nástroje, ako sú fujara, gajdy, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, mrmlák, husle, ninera, zvonce, či sprievodný hudobný nástroj ozembuch. Žiakov prekvapilo, že sláčik rozozneje aj ohnutú pílu. Zaujímavé bolo tiež počúvať ako z džbánu, ktorý je potiahnutý kožou, poťahovaním paličky vychádzal mrmlavý zvuk. Niektorí odvážni žiaci si vyskúšali, ako prebieha svadobná odobierka. Veľmi sa pobavili. Veríme, že aj týmto spôsobom sme sa dozvedeli opäť niečo nové a zaujímavé a už teraz sa tešíme na ďalšie kultúrne podujatia.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Jarné aktivity ŠKD

Jarné aktivity ŠKD

Aktivity ŠKD aj s fotografiami: [pdf]

Hore hájom chodník