November 2022Vianočná pohľadnica

Na dvere klopú Vianoce. Čas radosti, veselosti. V našej škole máme veľa výtvarných talentov, a preto sa každoročne zapájame do súťaže "Vianočná pohľadnica". Nebolo tomu inak ani tento školský rok.

Žiaci sa s chuťou pustili do tvorby. Tento rok sa niesol v duchu tradičných Vianoc, Vianoc plných snehu, tepla rodinného krbu,lásky a vône medovníkov. Toto všetko zachytili na výkres svojimi pastelkami, farbami...

Najzaujímavejšie práce čakajú na vyhodnotenie v Dolnom Kubíne a my veríme, že potešia oko poroty, ale aj to vaše.

Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Kocúr v čižmách

Dňa 2. 11. 2022 sa naša trieda spolu s piatou triedou vybrali do Štátnej opery v Banskej Bystrici.Sprevádzali nás naše triedne učiteľky Mgr. Šimková a Mgr. Kadučáková. Cesta autobusom bola príjemná a zaujímavá.

Po príchode do Banskej Bystrice sme sa trošku potrápili, kým sme našli vstup do budovy. Napokon všetko dobre dopadlo a mnohí z nás sa prvýkrát ocitli v opere.Ako prvé sme uvideli obrovskú červenú oponu, ktorá zakrývala široké javisko.Pred ním bol priestor pre orchester.

Predstavenie malo názov Kocúr v čižmách.Malo dve dejstvá. Začalo sa v tme len v žiare reflektorov. Postavy boli oblečené do pestrofarebných kostýmov.Krásna bola postava starej mačky, ktorá celý príbeh rozprávala. Očarila ma princezná v nádherných trblietavých šatách. Jagali sa a oslepovali všetkých divákov.

Spev a tanec dopĺňalo hovorené slovo. Cestou domov sme sa dlho rozprávali o tom, aké to asi je byť operným spevákom. Toto predstavenie v nás zanechalo veľmi pekný a nezabudnuteľný zážitok.

Sára Spišáková, Mária Stašová (6.), upravila Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň tolerancie

Poslaním tohto dňa je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie, o nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr. V tomto duchu si žiačky deviateho ročníka pripravili aktivity pre mladších žiakov. Navštívili ich s rozprávkami Škaredé káčatko, Dievčatko so zápalkami a Kráska a zviera. Tu poukázali na potrebu rešpektovať každého bez rozdielu, či už pekného alebo škaredého, chudobného alebo bohatého . Aktivity boli zamerané na pochopenie tolerancie a potrebu byť tolerantný voči každému.. Staršie žiačky si vyskúšali náročnú prácu so žiakmi a pre mladších žiakov bol zážitok, že sa prišli s nimi pohrať a niečo ich naučiť staršie žiačky našej školy.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Žijeme zdravo v MŠ

V poslednej dobe je zdravie pre nás všetkých prvoradou hodnotou. Mesiac November bol v našej MŠ zameraný na výchovu detí k zdravému životnému štýlu, a k osvojeniu si správnych návykov. Deti hravou formou spoznávali svoje telo, oboznamovali sa s jednotlivými orgánmi a ich funkciami. Dozvedeli sa, ako sa majú správne obliekať, zdravo stravovať, ako sa starať a chrániť si svoje zdravie, a tak predchádzať rôznym chorobám.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník