Október 2022Ranné čítanie

Celotýždňová výzva ranného čítania sa nám skončila. Chvíle strávené s knihou nám navodili príjemný deň, radosť a spokojnosť. Mnohí boli po prvýkrát v našej školskej knižnici, tak sa zoznamovali s novými knihami. Staršie žiačky si priniesli svoje knihy, ktoré si čítali počas celého týždňa pred vyučovaním.

Hoci čítanie nie je meditácia v pravom zmysle slova, sedenie v tichu a ponorenie sa do sveta fantázie prináša podobné účinky, aké by sme dosiahli pri ležaní so zatvorenými očami. Čítanie napomáha rozvoju jazykových znalostí a prenáša nás do sveta fantázie, kde neexistuje stres.

Dúfame, že takúto príjemnú aktivitu si opäť zopakujeme.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Besiedka s ujom poľovníkom

Dňa 19.10. sa v našej MŠ konala besiedka s ujom poľovníkom, na ktorej deťom porozprával, aké zvieratká môžu vidieť v našich lesoch, a ako sa o ne treba starať v zimných mesiacoch. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých poznatkov. Na ukážku nám doniesol aj vzácne trofeje- parohy. Škôlkárov najviac ohúril vábničkami a jelením ručadlom, na ktorých si mohli zatrúbiť.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Milión detí sa modlí ruženec

Utorok 18. októbra sa deti z materskej školy všetky tri triedy aj s pani učiteľkami, tak ako aj minulý rok, spojili v modlitbe sv. ruženca. Modlitbu sme vyslovili v našom farskom kostole Nanebovzatej Panny Márie, za čo ďakujeme pánovi farárovi, že nám to aj tento rok ponúkol a umožnil. V tento deň sa na celom svete deti modlili radostný ruženec s tým istým úmyslom. Hlavným cieľom bolo ukázať, že aj detská modlitba má obrovskú moc, vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách. Aj v tejto ťažkej dobe, v ktorej sa svet nachádza, nám dáva modlitba silu a obrovskú nádej, že tento boj za pokoj vyhráme. Spoločná modlitba našich detí bola krásna a dojímavá. Teší nás, že deti sa modliť vedia. Vyslovili sme prosbu a hlavnú myšlienku o mier, pokoj, lásku a jednotu pre všetkých vo svete. Spoločne sme poďakovali za všetko čo máme, pretože iné deti vo svete o takom živote ako máme my iba snívajú.

Bc. Hyacinta Ďuroňová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Október v našej materskej škole

Ani sme sa nenazdali a mesiac október je za nami. Spoločne s deťmi z našej materskej školy sme sa oboznámili s témami Jeseň, Les a jeho tajomstvá, Lesné zvieratá, Dovidenia vtáčiky. Spoločne sme robili mnoho aktivít, vďaka ktorým sme si veľa osvojili. Navštívili sme blízky les, kde sme pozorovali krmelec, hodnotili sme zmeny v prírode počas jesene a urobili si mini šarkaniádu. Tešíme sa, čo nám prinesie november.

(M. Salusová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Európsky deň občianskeho práva

Dňa 25.10.2022 - Európsky deň občianskeho práva- sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka boli pozrieť na Okresnom súde v Dolnom Kubíne. Celým dopoludním nás sprevádzal samosudca, ktorý nám v úvode vysvetlil systém fungovania právneho systému na Slovensku. Oboznámil nás s troma procesmi, na ktorých sme sa zúčastnili. Prvý proces bol z oblasti rodinného práva, druhý bol z oblasti obchodného práva a tretí bol z trestného práva. Žiaci mali možnosť naživo vidieť prokurátora v akcii a samosudcu pri vyhlasovaní rozsudku a mimosúdnych dohôd o vine a treste.

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Hovorme o jedle

V rámci celoslovenského projektu ,,HOVORME O JEDLE,, sme sa v októbri 2022 zamerali na využívanie a spracovanie našich regionálnych potravín. Žiaci z 5. a 6. ročníka si priniesli ovocie, ktoré doma dopestovali. Ich šikovné ruky pripravovali chutný jablkový koláč a perník s malinami. Príjemná pracovná atmosféra sa všetkým páčila a veríme, že v tomto type vyučovania budeme pokračovať aj naďalej.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník