September 2022Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Školská brána sa po prežitých letných prázdninách opäť po prvýkrát otvorila 5. septembra 2022. Už tradične sme začínali svätou omšou. Slávnostný program ďalej pokračoval v telocvični. Povzbudivé slová žiakom predniesli pán zástupca PaedDr. Karol Pauchly s pani riaditeľkou Mgr. Monikou Oklapkovou. Úspešný štart do nového školského roka zaželali žiakom aj pán starosta Ing. Anton Staš a predsedkyňa rodičovského združenia p. Margaréta Brunčáková. Po slovách básne v podaní deviataka Martina Stacheru sa pozornosť všetkých preniesla na našich nových 25 prváčikov. Spolu s triednou pani učiteľkou Mgr. Máriou Meľovou predniesli svoj prvý žiacky sľub. Potom už nasledovalo túžobne očakávané pasovanie za žiaka, ktoré vykonal rytier p. Ján Janík. Dvorné dámy z deviateho ročníka Janka Meľová a Monika Ťapajnová odovzdali pasovaným prváčikom kvietok, pasovaciu listinu a darček ako spomienku na túto výnimočnú chvíľu.

Na záver prvého školského dňa sme sa presunuli do tried. Všetci triedni učitelia popriali svojim žiakom veľa zdravia, síl a elánu pre naplnenie túžob, predsavzatí a výziev, ktoré nám prinesú nasledujúce mesiace školského roka 2022/2023.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

September v Materskej škole!

September je veľký kráľ, do škôlky nás zavolal!

V septembri sa otvorili brány našej Materskej školy pre deti. Začal nový školský rok, a s ním prišli nový kamaráti, nové pani učiteľky, nové pravidlá, nové priestory... Pre niekoho sa mohlo zdať nového až príliš. No všetko chce svoj čas. Veríme, že strach a obavy vystrieda úsmev na tvári, radosť a chuť spoznávať našu MŠ. Pani učiteľky si pripravili pre deti mnoho aktivít, ktorými sme spoznávali naše milované Slovensko, rozprávali sme sa o rodine, kamarátoch. V neposlednom rade sme sa oboznámili s bezpečnosťou a pravidlami pri ceste do materskej školy, ktoré sme si osvojovali na prechádzkach. Dovidenia September, už sa tešíme, čo nám prinesie Október!

(Bc.Monika Stacherová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Literárna exkurzia do Dolného Kubína

V jeden chladný septembrový deň sme sa s našimi mladšími spolužiakmi z 5. ročníka a triednymi učiteľkami Mgr. Kadučákovou a Mgr. Šimkovou vybrali na literárnu exkurziu do Dolného Kubína. Mali sme v pláne návštevu Florinovho domu, Oravskej knižnice Antona Habovštiaka a Oravskej galérie.

Deň plný umenia sa mohol začať. Vo Florinovom dome sme sa dozvedeli o živote našich predkov, o profesiách, ktoré boli v minulosti bežné. Ľudia museli naozaj ťažko pracovať, aby si aspoň na chlieb zarobili.

V knižnici sme sa dozvedeli o rodákovi z Oravy. Bol ním Peter Michal Bohúň, slovenský maliar, umelec. Tento rok oslavujeme 200. výročie jeho narodenia.

Oravská galéria očarila nielen mňa, ale aj ostatných spolužiakov. Prezreli sme si obrazy maliarov z rôznych období, staršie i novšie. Určite maľovali zo srdca a s láskou k tomu, čo prežili.Obdivovali sme aj sochy zo 14. storočia. Dokonca sme si vyskúšali, aké to je byť maliarom. Nakresliť portrét nebolo hračkou.

Zachytiť pocity a myšlienky perom alebo štetcom naozaj nie je jednoduché.Z tejto exkurzie sme sa vracali plní zážitkov a nových vedomostí.

Sára Spišáková 6. trieda, upravila Mgr. R. Kadučáková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň mlieka na školách

Mlieko patrí k dôležitým zložkám výživy. Deň mlieka je dobrou príležitosťou, aby si aj žiaci uvedomili jeho význam pre naše zdravie. Rozhodli sme sa, že si v tento deň pripravíme v našej školskej kuchynke mliečnu desiatu. Spomedzi rôznych návrhov vyhral mliečny puding. A tak sme sa pustili do práce. Podaril sa nám vanilkovo-čokoládový puding s piškótami a malinami. Všetkým nám veľmi chutil, preto sa už teraz tešíme na ďalšiu chutnú a zdravú desiatu.

(siedmaci, šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník