Január 2024Knižnica

Na deň 30.1.2024 sme si pripravili spolu s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka tvorivé dopoludnie z literatúry pre žiakov V., VII.,VIII., IX. ročníka . VIII. trieda lúštila literárne hádanky, IX. trieda si pripravovala rozhovor s P.O. Hviezdoslavom,VII. kreslili svojho najlepšieho kamaráta, V. trieda kreslili pozdrav bez slov s knihou Potetovaná mama.

Oravská knižnica ponúka množstvo zaujímavých a tvorivých aktivít. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Čaro zimy

Január je mesiac plný veselých a vzrušujúcich aktivít v našej mš. Po príchode do materskej školy si deti objavili pod stromčekom darčeky. Prvý týždeň bol zameraný na počasie, ktoré je súčasťou každého nášho dňa. Deti identifikovali prvky počasia, osvojovali si ako sa správne obliecť vzhľadom k počasiu, kreslili obrázky s prvkami počasia. Druhý týždeň sa viedol v duchu zimných športov, oboznámili sa s rôznymi druhmi športov, v triedach si deti zasúťažili v rôznych disciplínach. Tretí týždeň bol venovaný živej a neživej prírode, ale aj pokusom a experimentovaniu, ktoré majú deti veľmi v obľube. Pani učiteľky v triedach realizovali jednoduché vedecké experimenty so sopkou, vodou, snehom ale aj svetlom.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník


Súťaž v streľbe zo vzduchovej pušky

Dňa 25. januára 2024 sa v telocvični ZŠ s MŠ J. V. Dolinského v Martine konalo krajské kolo v STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky: Dorota Pucovänová, Martina Štefková a Veronika Polčicová. Po 45 minútovom streleckom súboji zo vzduchovky na terč s kruhmi na 10 metrovú vzdialenosť sme si nevystrieľali žiadne miesto, ale aj tak to bol pre dievčatá nezabudnuteľný zážitok a ďakujem im za snahu, a za chuť súťažiť.

Mgr. Andrea Černotová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník