Máj 2024



Magnetické pole Zeme a polárna žiara

Naša Zem je obrovský magnet. Magnetické pole Zeme nás chráni pred nabitými časticami slnečného vetra zo Slnka. Tieto častice sú nebezpečné pre živé organizmy a magnetické pole Zeme im zabraňuje preniknúť do biosféry.

Keď častice slnečného vetra vniknú do magnetického poľa Zeme, ich dráha je odklonená smerom k magnetickým pólom Zeme. Zároveň tieto odklonené častice narážajú na molekuly dusíka a na atómy kyslíka v atmosfére, rozrušia ich (excitujú) a vzniká tak svetelný úkaz - polárna žiara. Jej farba závisí od toho, v akej výške príde k interakcii častíc.

V noci z 10. na 11. mája 2024 bolo možné pozorovať polárnu žiaru aj nad územím Slovenska. Fotené z lúky Kratiny pod Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou.

PaedDr. Karol Pauchly

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň matiek v MŠ

Deň matiek je špeciálny deň, ktorý nám dáva príležitosť vyjadriť vďaku najvzácnejšej osobe – mame. Vzdať úctu a vďačnosť milovaným mamám chceli aj deti z našej MŠ, ktoré si pre ne pripravili pásmo básní a piesní vystihujúce všetko, čo pre ne MAMA znamená. Svoj program spestrili tancom a veselými rýmami. Veríme, že všetky mamy si tento svoj deň užili a pocítili jeho posolstvo. Snáď nabrali sily a odhodlanie vykonávať ďalej to najkrajšie poslanie – byť mamou. Ďakujeme.

Mgr. Katarína Červeňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Lesná škôlka - Sokoliari majstra Vagana v MŠ

Dňa 10.5.2024 do našej materskej školy prišla vzácna návšteva - Sokoliari majstra Vagana. Pre deti mali pripravené rôzne pohybové hry s lesnou tematikou, rôzne kožušiny zo zvierat, parohy, ktoré si deti mohli aj ohmatať. Najviac, čo našich najmenších zaujalo, bolo vtáctvo, ako sokolík pestrý, malá sovička plamienka driemavá, sova, ale aj orol. Deti si mali možnosť obzrieť dravce z blízka, dokonca ich pohladkať, či odfotiť sa s nimi. Pomocou zážitkového učenia nám priblížili život vtákov a rôznych zvierat.

Za toto vystúpenie Sokoliarom veľmi pekne ďakujeme a tešíme, že nás prídu navštíviť aj nabudúce.

Iveta Mičáňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

DÚ ANJ VI. ch (Chlebnice)

Naši šiestaci - chlapci v rámci DÚ z angličtiny vo dvojiciach spracovali zaujímavè údaje o Chlebniciach. Vyučujúca odprezentované práce zalaminovala a vytvorila nástenku. Deti sa dozvedeli niekoĺko informácií a zlepšili sa v jazyku.

B. Balážová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

8. máj - Deň Červeného kríža

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Červeného kríža si dievčatá zo zdravotníckeho krúžku pripravili prezentáciu o tejto celosvetovej organizácii a jej zakladateľovi. Žiaci z 1.- 9. ročníka sa dozvedeli o princípoch, poslaní a pôsobení červeného kríža nielen u nás, ale aj vo svete. Z postrehov zdravotníčok: "žiaci boli super, aktívni. Vedeli odpovedať na otázky a vylúštili aj tajničku" Rovesnícke vzdelávanie sa žiakom páčilo a zdravotníčky sa tešia, že si to vyskúšajú aj na budúci rok.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Vesmír očami detí v MŠ

Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", kde deti z našej materskej školy výtvarne vyjadrili svoje predstavy o živote vo Vesmíre. V okresnom kole získala Diana Hudecová (6 rokov) hlavnú cenu a potup do celoslovenského kola. Kiara Červeňová (6 rokov) získala špeciálnu cenu poroty. Ceny si prevzali dňa 07.05.2024 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa výtvarných úspechov.

Bc. Marie Kurčinková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Krajské kolo Biologickej olympiády

Dňa 14. mája 2024 sa naše žiačky siedmeho ročníka zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády v Čadci. V kategórii E – zoólogia štartovalo 19 súťažiacich. Po zhodnotení zbierky vlastných pozorovaní živočíchov vôd, absolvovaní testu, poznávania živočíchov a ústnej odpovede prišlo na rad celkové sčítavanie bodov. Lenka Bačová sa umiestnila na 9. mieste a Sára Spišáková získala 13. miesto. Obom úspešným riešiteľkám ďakujeme za peknú reprezentáciu školy!

(šm)

Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Výlet Villa Betula v MŠ

Dňa 29.5. sme sa vybrali s deťmi MŠ na výlet do Villa Betula resort, kde nás čakalo množstvo atrakcií v interiéri aj exteriéri. Privítali nás tri milé animátorky, ktoré si deti rozdelili do troch skupín. Na deti čakal zaujímavý program ako preliezky, šmýkačky, tunely a tobogány rôznych druhov, veľké trampolíny, skákací nafukovací hrad, MAXI šachy, zvieracia farma, kde deťom dovolili zvieratká nakŕmiť pripravenými pochúťkami. Za odmenu si ich mohli zvieratá pohladkať. V interiérovom ihrisku sa tešili guličkovým bazénom, kreatívnym kútikom so stavebnicami, dielničkou pre kutilov, kuchynkou, bludiskom so šmýkľavkami, maľovaním na tvár. Vonku si deti zasúťažili v preťahovaní lanom a spoločne sme si aj zaspievali obľúbené piesne. Pre deti bol pripravený obed rizoto a ako sladká bodka na záver sa podávali muffiny. Domov sme sa vracali unavení, vyšantení a plní zážitkov.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Máj, máj zelený v MŠ

Máj je mesiacom, keď je už jar v plnom prúde a leto nám klope na dvere. Je to jeden z najkrajších mesiacov a o tom sa presvedčili aj naši najmenší. Spoločne sme zorganizovali rôzne aktivity, ako pozorovanie živočíchov vo vode a pri vode, hmyzu, domácich zvierat, polievanie našej "záhradky" pred škôlkou a rôzne prechádzky do prírody. A ako najpodstatnejšie, Máj je nazývaný "Mesiacom lásky" a preto si všetky deti z MŠ pripravili pre svoje mamičky rôzne darčeky a jedno prekvapenie v podobe krásneho vystúpenia.

Iveta Mičáňová

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

ŠPORTU ZDAR! VYBÍJANÁ CUP – mladší žiaci a žiačky

Vybíjaná je veľmi obľúbená hra u našich žiakov. Je to rýchla a dynamická hra, učí všestrannosti a koordinácii, prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti žiaka. Naší mladší žiaci a žiačky poctivo trénovali s p. uč. Svitekovou a aj tento rok reprezentovali našu školu.

Zúčastnili sa:
17.3. 2024 okresného kola v Dolnom Kubíne – 1.miesto,
25.4. 2024 regionálneho kola v Chlebniciach – 1. miesto,
22.5. 2024 krajského kola v Dolnom Kubíne – 1. miesto.

Do hry vložili všetky svoje sily, porazili všetky družstvá a do školy priniesli nádherné 3 poháre. Súťažiacim blahoželáme!

O prvenstvo sa zaslúžili: Vanesa Spišiaková, Katarína Klocháňová, Timea Štefková, Nela Stašová, Timea Suľová, Eliška Spišáková, Maxim Strážnický, Matúš Špavor, Jonáš Spišák, Matúš Janík, Alexander Prieboj, Tobias Suľa.

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Deň matiek

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Veľký svet techniky v Ostrave

Predposledný májový deň sa niesol pre žiakov 6. a 7. ročníka v znamení bádania a objavovania. Navštívili sme veľký svet techniky, v ktorom sme sa počas štvorhodinovej prehliadky zoznámili s najnovšími poznatkami v oblasti prírodných a technických vied.

Prvé kroky viedli do robotického oddelenia. Tam nás privítal robot Pepa s rôznymi zaujímavosťami. Odtiaľ sme sa vydali po stopách výroby a spracovania železa, nahliadli do hlbín Zeme i ďalekého vesmíru. Niektorí si vyskúšali, že spáliť energiu jedného arašidového orecha je poriadna fuška. Potešilo nás, že na Mesiaci ide hmotnosť dole. Tí odvážni sa ponorili do tajov virtuálnej reality. Príjemným spestrením prehliadky bola aj návšteva filmového predstavenia, ktoré pútavou a humornou formou ponúklo zamyslenie sa nad javmi a zákonitosťami okolo nás. Nahliadli sme aj do zákulisia výroby televíznych programov a sami si vyskúšali vystupovanie pred televíznymi kamerami. Zistili sme, že pár hodín na túto skvelú návštevu nestačí a tak sa tešíme, že si ešte niekedy v budúcnosti vstup zopakujeme. Ďakujeme pani učiteľke Mišalovej za prípravu tak pestrého a obohacujúceho programu.

(šm)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Spevácka súťaž "Superstar" v MŠ

Dňa 31. Mája 2024 sa naša Materská škola obliekla do tónov piesní, ktoré odzneli v podaní našich detí v speváckej súťaži "Superstar". V súťaži odzneli rôzne piesne, väčšinou ľudového charakteru, ktoré si pre nás deti pripravili. Pred mikrofón sa postavilo 26 odvážnych spevákov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii odzneli piesne v od najmenších a stredniarov. V druhej kategórii sa predstavili predškoláci. Ùloha poroty bola veľmi náročná, pretože bolo naozaj ťažké vybrať prvé tri miesta v oboch kategóriách. Každopádne, každé dieťa bolo odmenené aj za účasť v súťaži v podobe diplomu, omaľovánky a lízatka. Veríme, že prvý ročník "Superstar“ nebol posledný, ale naopak bol dobrým štartom pre budúce ročníky.

1. Kategória
I. miesto - Lukáš Strapec
II. miesto - Nina Michalková
III. miesto - Alexandra Sviteková
cena poroty- Alžbeta Meľová

2. Kategória
I. miesto - Diana Hudecová
II. miesto - Thomas Suľa
III.miesto - Stela Sojčáková

Mgr. Monika Sárená

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma!
Hore hájom chodník