November 2023Deň úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Dňa 5.11. sa uskutočnil program ku Dňu úcty k starším, na ktorom sa zúčastnili aj deti z našej MŠ. Poslaním našej MŠ je výchova a vzdelávanie detí a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starším ľuďom. Trieda "Motýlikov" si pripravila pre našich starých rodičov krásne veršíky a pesničku. Trieda "Lienok" predniesli pesničky a krátku scénku o deťoch putujúcich lesom, a trieda "Včielok" si zahrali divadielko o Jankovi, ktoré zakončili krásnou pesničkou pre babičku a deduška. Starí rodičia odmenili deti búrlivým potleskom.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Exkurzia

Dňa 9.11.2023 sme sa s pani učiteľkou triednou a pani učiteľkou Svitekovou vybrali na exkurziu po Strednej priemyselnej škole informačných technológii Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. V škole nám prezentovali rôzne prístroje a techniky napr. 3D tlaciarne, frézy atď. Ukázali nám aj rôzne projekty: dom , ktorý sa ovládal cez aplikáciu, či robota alebo hru s autíčkami, ktorá sa tiež hrala cez mobil. Mohli sme si aj vyskúšať pajkovanie alebo grafiku na počítači. Túto exkurziu sme si užili a dozvedeli sme sa veľa nových informácií o strednej škole.

Sára Spišáková VII

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Bubnovačka

Žiaci 9. ročníka sa dňa 20.11.2023 pod vedením p. uč. Kantárovej zúčastnili na Námestí P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne akcie pod názvom "BUBNOVAVAČKA" - Ticho deti pred násilím neochráni. Išlo o akciu kedy sa deti stretli a nahlas bubnovali na všetko čo vydávalo nejaký zvuk. Cieľom tejto akcie bolo poukázať na potrebu počúvať hlas detí.

"Bubnujeme aby bolo deti lepšie počuť"

Mgr. Kantárová

Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Žijeme zdravo v MŠ

Na prvom mieste je pre nás všetkých naše zdravie. Preto sme sa aj my, v našej MŠ, venovali zdravému životnému štýlu. Pomocou každodenných aktivít deti spoznávali svoje telo, ľudské orgány, zmysly. Naučili sa, ako majú chrániť svoje telo pred bacilmi, ako predchádzať chorobe a čo je pre naše telo a zdravie najdôležitejšie.

(Iveta Mičáňová)

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník

Plavecký výcvik

"VO VODE SI RYBKA PLÁVA, PLUTVIČKAMI NA NÁS MÁVA"

V dňoch 6.-10.11.2023 sa naša MŠ zúčastnila na plaveckom výcviku. Celkovo sa zúčastnilo 32 detí. Výcvik viedli certifikovaní inštruktori, pre ktorých bol dôležitý priateľský a hravý spôsob učenia. Deti získali dobré základy plávania, zlepšili si aj svoju koordináciu, a plávanie malo taktiež dobrý účinok na ich dýchací systém. Deti sa z vody veľmi tešili. V posledný deň výcviku dostali od inštruktorov pochvalu. Každé dieťa získalo diplom z plávania, sladkú odmenu a jeden voľný vstup do Aquarelax Dolný Kubín.

Bc. Michaela Michalková

Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma! Zväčši ma!
Hore hájom chodník