The Midnight Sun Course in Lapland

Program celoživotného vzdelávania - Comenius Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov - eJournalism 2.0 - Educational Collaboration Across Borders Using Web based Tools

Všetky relevantné informácie o kurze sú dostupné cez img odkazy v ľavej časti (po klepnutí na príslušné logo).


The Midnight Sun Course in Lapland 2009 - Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Poznámka: "Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Zverejnené informácie nemusia zodpovedať stanoviskám Európskej komisie."