Séria kurzov pre zvýšenie počítačovej gramotnosti nezamestnaných občanov v lokálnej komunite

Ciele projektu Digitálni štúrovci 2005 v ZŠ s MŠ Chlebnice:

Cieľové skupiny projektu Digitálni štúrovci 2005 v ZŠ s MŠ Chlebnice:

Časový harmonogram projektu Digitálni štúrovci 2005 v ZŠ s MŠ Chlebnice:

Časová dotácia pre kurz školení (10h):