Ocenenie M© SR - Z© s M© Chlebnice

V roku 2004 minister ąkolstva SR Martin Fronc udelil cenu ministra ąkolstva SR za príspevok k rozvoju informatizácie slovenského ąkolstva PaedDr. Karolovi Pauchlymu (url pdf), ktorý je o.i. aj správcom PC učební, správcom siete, garantom IKT a webmajstrom náąho ąkolského webu.