Genéza IKT - ZŠ s MŠ Chlebnice

Rok 2001

Do roku 2001 sme mali na škole 1ks i286, 1ks i386, 1ks i486, 1ks 100MHz Pentium I a tri tlačiarne (ihličková A4, ihličková A3 a farebná atramentová tlačiareň Canon BJ). V roku 2001 sme zakúpili 2ks multimediálnych PC 233Mhz Pentium Pro.

Rok 2002

V roku 2002 sme napísali projekt možného využitia IKT na našej škole a získali 6ks PC v rámci projektu Infovek. Vybudovali sme PC učebňu Infovek s prístupom na internet a na PC sme nainštalovali OS GNU/Linux Mandrake.

Rok 2003

V roku 2003 sme napísali projekt možného využitia robotických stavebníc Lego RoboLab a získali 4ks týchto stavebníc. V roku 2003 sme zakúpili digitálny mikroskop.

Rok 2004

V roku 2004 sme získali (ako vštky školy v SR) 6ks PC v rámci predaja slovenských telekomunikácií Nemcom. Na PC sme nainštalovali OS GNU/Linux Mandrake a doplnili sme nimi PC učebňu Infovek. Ľudia z projektu Infovek zapožičali nášmu správcovi a odbornému garantovi notebook. V tomto roku sme realizovali projekt Otvorená škola a získali sme ďalekohľad s digitálnym fotoaparátom.

Rok 2005

V roku 2005 sme zakúpili 2ks PC pre administratívne účely a vyradili staré PC i286, i384 a i486. Sponzorsky sme získali 12ks 200MHz PC (Eximbanka SR), 15ks 700MHz PC (VUB a.s.), 12ks 600MHz PC (NR SR) a ďalšiu laserovú tlačiareň. Zakúpili sme 1ks server pre učebňu v ročníkoch 1.-4. 6ks PC sme vyčlenili pre potreby materskej školy, 1ks PC s tlačiarňou pre administratívne potreby školskej jedálne, 2ks PC pre potreby učiteľov v zborovni. Zakúpili sme 2ks farebných atramentových tlačiarní.

Rok 2006

V tomto roku sme realizovali projekt Digitálni štúrovci 2005, získali 1ks server a dataprojektor pre novovybudovanú LTSP učebňu. Vybudovali sme novú LTSP učebňu a ďalšiu LTSP učebňu máme pripravenú pre ročníky 1.-4.