RCX/NXT v jazyku sťaby C (OS Windows)Príprava na programovanie RCX v jazyku Not Quite C -NQC- (OS Windows)

Download

Zo stránky http://bricxcc.sourceforge.net/ stiahneme IDE BricxCC (zahŕňa v sebe už najnovší kompilator jazyka Not Quite C -NQC- (3.1.r5) pre RCX kocky):

Zo stránky http://bricxcc.sourceforge.net/nqc/ stiahneme:

Zo stránky http://www.sweb.cz/seifrob/lego_robotika/nqctutor.zip stiahneme:

Zo stránky http://mindstorms.lego.com/sdk2/default.asp stiahneme drivre:

Zo stránky http://lego.zschlebnice.sk/sw.php stiahneme firmware RCX kocky:

Install

 1. nainštalujeme BricxCC
 2. rozbalíme paklík LEGOMindStormsSDK.zip a nainštalujeme LEGO MindStorms SDK 2.0
 3. pripojíme Lego USB vežu (drivre sú v C:\LEGO Software\LEGO MIndstorms SDK\TowerDrv\)
 4. voliteľne konfigurujeme Lego USB vežu (Start - Settings - Control Panel - LEGO USB Tower)
 5. zapneme RCX kocku v dosahu Lego USB veže a spustíme BricxCC (Port: Automatic, Brick Type: RCX2, Firmware: Standard)
 6. downloadneme firmware do RCX kocky (Tools - Download Firmware - firm0328.lgo)
 7. voliteľne nastavíme BricxCC (Edit - Preferences)
 8. preštudujeme NQC_Tutorial.pdf (alebo český preklad NQCTUTOR.pdf z paklíka nqctutor.zip) a môžeme programovať
Hore hájom chodník

Príprava na programovanie NXT v jazyku Not eXactly C -NXC- (OS Windows)

Download

Zo stránky http://bricxcc.sourceforge.net/ stiahneme IDE BricxCC (zahŕňa v sebe už starší kompilátor jazyka Next Byte Codes -NBC- (1.0.1.b25) pre NXT kocky, neskôr ho však prepíšeme novším) :

Zo stránky http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/ stiahneme najnovší kompilátor jazyka Next Byte Codes -NBC-:

Zo stránky http://bricxcc.sourceforge.net/nbc/ stiahneme:

Zo stránky http://mindstorms.lego.com/sdk2/default.asp stiahneme drivre:

Zo stránky http://mindstorms.lego.com/Support/Updates/ stiahneme drivre:

Install

 1. nainštalujeme BricxCC
 2. rozbalíme paklík nbc-1.0.1.b27.zip a štyri súbory (nbc.exe, NBCCommon.h, NXCDefs.h, NXTDefs.h) skopírujeme do C:\Program Files\BricxCC\ a prepíšeme tak pôvodné staršie súbory
 3. voliteľne rozbalíme paklík test_release.zip a jeden súbor (BricxCC.exe) skopírujeme do C:\Program Files\BricxCC\ a prepíšeme tak pôvodný starší súbor
 4. rozbalíme a nainštalujeme paklík LEGOMindStormsSDK.zip
 5. rozbalíme a nainštalujeme NXT drivre z paklík Mindstorms NXT Driver v1.02.zip (MINDSTORMS NXT Driver v1.02\Products\NXT_Driver\LegoMindstormsNXTdriver.msi)
 6. pripojíme USB Bluetooth adapteur
 7. zapneme NXT kocku a nastavíme Bluetooth komunikáciu (vyhľadáme Bluetooth PC, vymeníme kľúče, pridáme COM porty NXT (Dev A, Dev B))
 8. spustíme BricxCC (Port: Automatic, Brick Type: NXT, Fajka na Bluetooth, Firmware: Standard)
 9. voliteľne nastavíme BricxCC (Edit - Preferences)
 10. preštudujeme NXC_Tutorial.pdf a môžeme programovať
Hore hájom chodník

Poznámka: Verzie jednotlivých SW paklíkov sú k 28.2.2007.