Transparentný proxy serverPrečo proxy server

Prečo proxy server

Kľúčove súbory

Naša sieť

Hore hájom chodník

Inštalácia a konfigurácia (Edubuntu 6.10) Squid 2.6

Úprava repozitárov /etc/apt/sources.list

$ sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.origin
$ gksu gedit /etc/apt/sources.list

Aktualizácia repozitárov

$ sudo apt-get update

Zdroje

Inštalácia príslušných paklíkov proxy servera Squid

$ sudo apt-get install apache2 squid squidguard

Úprava konfiguračného súboru /etc/squid/squid.conf

$ sudo cat /etc/squid/squid.conf | sed '/ *#/d; /^ *$/d'
$ sudo cat /etc/squid/squid.conf | sed '/ *#/d; /^ *$/d' > squid.conf.nocomment
$ sudo cp -p /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.origin
$ gksu gedit /etc/squid/squid.conf
-------------------------------------------------------------------------------
najdeme (1393) "hosts_file" a pridame riadky
hosts_file /etc/hosts
redirect_program /usr/bin/squidGuard > /etc/squid/squidGuard.conf
redirect_children 5

najdeme (2538) "acl our_networks src" a upravime
#acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.0.0/24
http_access allow our_networks

najdeme (2839) "visible_hostname" a upravime
visible_hostname localhost

najdeme (3357) "always_direct" a upravime
always_direct allow all

najdeme (73) "http_port" a upravime
http_port 3128 transparent
-------------------------------------------------------------------------------

Reštartujeme Squida a skontrolujeme či beži

$ sudo /etc/init.d/squid restart
$ ps -aux | grep squid

Nastavíme Firefoxa (pre každeho useríka) cez proxy

Hore hájom chodník

Filtrovanie nechceného obsahu po prvé (ručne)

Vytvoríme súbor /etc/squid/myblacklist s nevhodnými reťazcami v URL

$ gksu gedit /etc/squid/myblacklist
-------------------------------------------------------------------------------
microsoft
pokec
chat
-------------------------------------------------------------------------------

Ak sa nám neskôr znepáčia aj iné reťazce v URL, jednoducho ich pripíšeme do súboru /etc/squid/myblacklist a reštartujeme Squida

Vytvoríme html stránku /var/www/myblacklist.html

$ gksu gedit /var/www/myblacklist.html
-------------------------------------------------------------------------------
<h1>Retazec v URL je na mojom myblackliste!</h1>
-------------------------------------------------------------------------------

Úprava konfiguračného súboru /etc/squid/squid.conf

$ gksu gedit /etc/squid/squid.conf
---------------------------------------------------------------------
najdeme (2408) acl CONNECT method CONNECT a pridame riadok
acl CONNECT method CONNECT
acl myblacklist url_regex -i "/etc/squid/myblacklist"

najdeme (2517) http_access allow manager localhost a vlozime riadok pred
http_access deny myblacklist
http_access allow manager localhost

najdeme (3050) TAG: deny_info a pridame riadok
deny_info http://127.0.0.1/myblacklist.html myblacklist
# inak presmerovat mozeme priamo na nejaku stranku na internete
# nemusi to byt iba na http://127.0.0.1/myblacklist.html
---------------------------------------------------------------------

Reloadneme Squida a overíme filter vo Firefoxe

$ sudo /etc/init.d/squid reload

Hore hájom chodník

Filtrovanie nechceného obsahu po druhé (SquidGuard)

Vytvoríme html stranku /var/www/squidguard.html

$ gksu gedit /var/www/squidguard.html
-------------------------------------------------------------------------------
<h1>SquidGuardu sa tato stranka nepaci!</h1>
-------------------------------------------------------------------------------

Ak použijeme paklík bigblacklist.tar.gz (nájdeme ho pomocou googla)

$ sudo cp /media/usbdisk/bigblacklist.tar.gz /var/lib/squidguard/db/
$ sudo -s
# cd /var/lib/squidguard/db
# tar -xzf bigblacklist.tar.gz
# rm -f bigblacklist.tar.gz
# mv 
# chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/
# exit
$ sudo find /var/lib/squidguard/db/blacklists -type d -exec chmod 755 \{\} \;

Ak nepoužijeme paklík bigblacklist.tar.gz ale chceme vlastné filtre

$ sudo mkdir /var/lib/squidguard/db/mssr/
$ gksu gedit /var/lib/squidguard/db/mssr/domains
-------------------------------------------------------------------------------
www.minedu.sk
-------------------------------------------------------------------------------
$ sudo chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/
$ sudo find /var/lib/squidguard/db -type d -exec chmod 755 \{\} \; -print

V tomto prípade by súbor /etc/squidGuard.conf vyzeral takto

-------------------------------------------------------------------------------
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squid

dest mssr {
  domainlist 		mssr/domains
  redirect 		http://127.0.0.1/squidguard.html
}

acl {

  default {
	pass !mssr
	redirect http://127.0.0.1/squidguard.html
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------

Úprava konfiguračného súboru /etc/squidGuard.conf

$ sudo grep -v "^#" /etc/squid/squidGuard.conf | sed -e '/^$/d'
$ sudo cp -p /etc/squid/squidGuard.conf /etc/squid/squidGuard.conf.origin
$ gksu gedit /etc/squid/squidGuard.conf
-------------------------------------------------------------------------------
dbhome /var/lib/squidguard/db
logdir /var/log/squid

dest ads {
  domainlist 		blacklists/ads/domains
  urllist  		blacklists/ads/urls
  redirect 		http://127.0.0.1/squidguard.html
}
dest porn {
  domainlist 		blacklists/porn/domains
  urllist  		blacklists/porn/urls
  expressionlist 	blacklists/porn/expressions
  redirect 		http://127.0.0.1/squidguard.html
}

# a samozrejme dalsie dest sekcie {}

acl {

  default {
	pass !ads !porn # a samozrejme dalsie !sekcie
	redirect http://127.0.0.1/squidguard.html
	# inak presmerovat mozeme priamo na nejaku stranku na internete
	# nemusi to byt iba na http://127.0.0.1/squidguard.html
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------

Ešte pre istotu nastavíme práva a vlastníka príslušným súborom

$ sudo chown proxy:proxy /etc/squid/squid.conf
$ sudo chown proxy:proxy /etc/squid/squidGuard.conf
$ sudo chown -R proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/
$ sudo chown -R proxy:proxy /var/log/squid/
$ sudo chown -R proxy:proxy /var/spool/squid/
$ sudo chmod 644 /etc/squid/squidGuard.conf
$ sudo chmod -R 640 /var/lib/squidguard/db/
$ sudo chmod -R 644 /var/log/squid/
$ sudo chmod 755 /var/log/squid

Skompilujeme databázu (trvá to dosť dlho) a reštartujeme squida

$ sudo squidGuard all
$ sudo squid -k reconfigure

Ak sú problémy tak sledujeme logy

$ sudo tail -f /var/log/squid/squidGuard.log &
$ sudo tail -f /var/log/squid/cache.log &
$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log &

Hore hájom chodník

Transparentný proxy server

Aby som nemusel ručne nastavovať proxy (aj tak by si mohol userík vytvoriť nový profil :-))

#!/bin/sh
iptables -t nat -F
# normal transparent proxy
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT \
\ --to-port 3128
# handle connections on the same box
gid=`id -g proxy`
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --gid-owner $gid -j ACCEPT
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination \
\ 127.0.0.1:3128

Ako uložiť nastavenia iptables

$ sudo iptables-save > /etc/squid/iptables.rules
$ sudo iptables-restore < /etc/squid/iptables.rules

Hore hájom chodník

LTSP učebňa (K12LTSP) Squid 2.5

http_port 3128
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
redirect_rewrites_host_header off 
acl lan src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24 ( pod acl to_localhost dst 127.0.0.0/8)
http_access allow localhost
http_access allow lan (pod http_access allow localhost)
visible_hostname localhost
always_direct allow all
# http_access deny all

acl zakaz url_regex -i "/etc/squid/zakaz" (pod acl CONNECT method CONNECT)
http_access deny zakaz (nad http_access allow manager localhost)
deny_info http://zschlebnice.sk zakaz

Skript iptables_transparent_proxy.sh

-------------------------------------------------------------------------------
#!/bin/sh
/sbin/iptables -t nat -F
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT \
\ --to-port 3128
gid=`id -g squid`
/sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --gid-owner \
\ $gid -j ACCEPT
/sbin/iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination \ 
\ 127.0.0.1:3128
-------------------------------------------------------------------------------
# chmod +x iptables_transparent_proxy.sh
# /etc/init.d/transparent-proxying start
# ./iptables_transparent_proxy.sh
# /etc/init.d/iptables save

squid.conf

-------------------------------------------------------------------------------
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
no_cache deny QUERY
redirect_rewrites_host_header off
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
refresh_pattern ^ftp:		1440	20%	10080
refresh_pattern ^gopher:	1440	0%	1440
refresh_pattern .		0	20%	4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl lan src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
acl SSL_ports port 443 563
acl CONNECT method CONNECT
acl zakaz url_regex -i "/etc/squid/zakaz"
http_access deny zakaz
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access allow lan
http_reply_access allow all
icp_access allow all
visible_hostname localhost
httpd_accel_port 80
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_with_proxy on
httpd_accel_uses_host_header on
deny_info http://zschlebnice.sk zakaz
always_direct allow all
coredump_dir /var/spool/squid
-------------------------------------------------------------------------------

Hore hájom chodník