Ohodnotenie práce správcu PC učebne a siete

List M© SR

Odpoveď na list M© SR

Poznámka: Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní je tu : [pdf] (754kB).

Poznámka: Nariadenie vlády SR č. 316/2006 Z. z. zo 17. mája 2006, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je tu : [pdf] (176kB).