Projekt Infovek 2002 - ZŠ s MŠ Chlebnice

V roku 2002 sme vypracovali projekt využitia IKT v našej škole a získali sme podporu projektu Infovek (hardware, ISDN pripojaneie k sieti internet a softwareový edukačný balíček).

Po dodávke HW i SW sme zriadili PC učebňu a LAN sieť Infovek na našej škole.