Konštrukcia a programovanie robotov

Vitajte v sekcii venovanej robotike a programovaniu mikrokontrolérov Atmel AVR, ktorá, ak bude čas a chuť, sa bude nepravidelne dopĺňať. A čo že je to ten mikrokontrolér? Ak by nestačila slovenská mutácia Wikipédie, je vhodné z ľavého menu si zobraziť stránku aj v iných jazykoch, napr. Česky alebo English (platí všeobecne pre akékoľvek informácie).

V úvodných článkoch si na kontaktnom poli realizujeme základné zapojenie mikrokontroléra (ATmega8, ATmega32, ATmega328), zabezpečíme jeho prepojenie s počítačom prostredníctvom USBasp programátora (piny MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC, GND) a FTDI Serial-USB prevodníka (piny RXD, TXD) a načrtneme možnosti komunikácie a programovania mikrokontroléra pomocou softvéru eXtreme Burner AVR a Arduino. No a ďalej sa uvidí.

Články označené (optional) sú doplňujúce, poskytujú priestor na samostatné experimentovanie, doplnenie a rozšírenie informácií (návrhy DPS (Eagle), programy v assembleri a v jazyku C (AVR Studio), ...).

Na úplný začiatok odporúčame články Andreja Osuského Robotika ako hobby, ktoré vyšli ako seriál v časopise Mladý vedec.

Dôležitým zdrojom informácií o konkrétnom mikrokontroléri je jeho datasheet, katalóg priamo od výrobcu mikrokontroléra, v našom prípade firmy Atmel.

Záverom tohto "úvodu do robotiky" odkaz na robotické videá zachytené v školskom roku 2011/2012.

PaedDr. Karol Pauchly, ZŠ s MŠ Chlebnice, september 2012