Materská ąkola

Na stiahnutie

Aktivity M©

jún 2019 MDD v M©

máj 2019 Koncoročný výlet M©

máj 2019 Deň matiek v M©

máj 2019 Návąteva rybníka

máj 2019 ®ivot pri vode

máj 2019 Deň matiek v M©

apríl 2019 Divadlo LIENKA

marec 2019 Marec - mesiac knihy

marec 2019 Kniha v marci, najväčąí priateµ človeka

marec 2019 Rozprávky

február 2019 Prírodné úkazy z µadu a snehu

január 2019 Karneval v M©

január 2019 Takto sme sa pripravovali na karneval

január 2019 Takto sme sa hrali a kĺzali na snehu

december 2018 Sú»aľ "Vianočná pohµadnica"

december 2018 PRVÝ SNEH - ZIMNÉ RADOVÁNKY

december 2018 Zima, zima, zimička

december 2018 Výtvarná sú»aľ PRAMIENOK

december 2018 Vianočná výzdoba v M©

december 2018 Vzácna návąteva v ąkôlke "Sv. Mikuláą"

03.12.2018 Tvorivé dielne v M©

december 2018 Adventný kalendár v M©

november 2018 Téma týľdňa v M©: Vtáky - odlet do teplých krajín

november 2018 V naąej M© máme spisovateµku

november 2018 Sú»aľili sme v M©

november 2018 Takto nás zaujali zvieratká z lesa v M©

november 2018 Poznávali sme kríky v okolí M©

november 2018 Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí M©

október 2018 Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie M©

október 2018 Jesenné ąantenie v M©

september 2018 Prvý týľdeň v ąkôlke

13.2.2018 ©kôlkari v prváckych laviciach

február 2018 Faąiangy v M©

február 2018 Vaneskine narodeniny v M©

január 2018 Zimné radovánky v M©

10.10.2017 Bezpečnos» na cestách v M©

jún 2017 Z poµovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka M© s hµadaním pokladu

december 2016 Mikuláą v M©

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami

marec 2016 Z© s M© Marec mesiac knihy

január 2016 M© - Karneval