Materská ąkola

Na stiahnutie

Aktivity M©

september 2018 Prvý týľdeň v ąkôlke

13.2.2018 ©kôlkari v prváckych laviciach

február 2018 Faąiangy v M©

február 2018 Vaneskine narodeniny v M©

január 2018 Zimné radovánky v M©

10.10.2017 Bezpečnos» na cestách v M©

jún 2017 Z poµovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka M© s hµadaním pokladu

december 2016 Mikuláą v M©

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami

marec 2016 Z© s M© Marec mesiac knihy

január 2016 M© - Karneval