Materská škola: Aktivity

2021/2022

apríl 2022 Deň Zeme v MŠ

apríl 2022 Veľkonočné aktivity

apríl 2022 Rozprávkový týždeň

apríl 2022 Jarný mrak

marec 2022 Marec mesiac kníh

február 2022 Karneval - Motýliky

február 2022 Karneval v MŠ

november 2021 Výtvarná tvorba k 60-ke školy - Naša škola

november 2021 Lesné zvieratká

november 2021 Starostlivosť o svoje zdravie

október 2021 Návšteva misionárov v MŠ

október 2021 Ovocie a zelenina

október 2021 Milión detí sa modlí ruženec

október 2021 Mesiac úcty k starším

september 2021 September v triede Včielky


2020/2021

jún 2021 Exotické zvieratá

jún 2021 Z rozprávky do rozprávky

máj 2021 Máj v triede "Lienky"

máj 2021 Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy


2019/2020

február 2020 Tohoročná zima je veľmi skúpa na sneh

február 2020 Predmety a ich vlastnosti

február 2020 Na návšteve v ZŠ

február 2020 V zdravom tele zdravý duch

január 2020 KARNEVAL

január 2020 Trieda Motýliky - Zima a zimné radovánky

30.01.2020 Karneval v MŠ

január 2020 Turistická prechádzka

05.12.2019 Mikuláš v MŠ

december 2019 Vianočné tvorenie

november 2019 Aktivity v triede Motýliky

november 2019 Navštívil nás ujo poľovník

október 2019 Trieda motýliky - október

október 2019 Vitamínová bomba"

02.10.2019 Divadielko "Slniečko"

september 2019 Trieda motýliky

september 2019 V plnom prúde


2018/2019

jún 2019 MDD v MŠ

máj 2019 Koncoročný výlet MŠ

máj 2019 Deň matiek v MŠ

máj 2019 Návšteva rybníka

máj 2019 Život pri vode

máj 2019 Deň matiek v MŠ

apríl 2019 Divadlo LIENKA

marec 2019 Marec - mesiac knihy

marec 2019 Kniha v marci, najväčší priateľ človeka

marec 2019 Rozprávky

február 2019 Prírodné úkazy z ľadu a snehu

január 2019 Karneval v MŠ

január 2019 Takto sme sa pripravovali na karneval

január 2019 Takto sme sa hrali a kĺzali na snehu

december 2018 Súťaž "Vianočná pohľadnica"

december 2018 PRVÝ SNEH - ZIMNÉ RADOVÁNKY

december 2018 Zima, zima, zimička

december 2018 Výtvarná súťaž PRAMIENOK

december 2018 Vianočná výzdoba v MŠ

december 2018 Vzácna návšteva v škôlke "Sv. Mikuláš"

03.12.2018 Tvorivé dielne v MŠ

december 2018 Adventný kalendár v MŠ

november 2018 Téma týždňa v MŠ: Vtáky - odlet do teplých krajín

november 2018 V našej MŠ máme spisovateľku

november 2018 Súťažili sme v MŠ

november 2018 Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

november 2018 Poznávali sme kríky v okolí MŠ

november 2018 Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

október 2018 Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie MŠ

október 2018 Jesenné šantenie v MŠ

september 2018 Prvý týždeň v škôlke


2017/2018

13.2.2018 Škôlkari v prváckych laviciach

február 2018 Fašiangy v MŠ

február 2018 Vaneskine narodeniny v MŠ

január 2018 Zimné radovánky v MŠ

10.10.2017 Bezpečnosť na cestách v MŠ


2016/2017

jún 2017 Z poľovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka MŠ s hľadaním pokladu

december 2016 Mikuláš v MŠ

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami


2015/2016

marec 2016 ZŠ s MŠ Marec mesiac knihy

január 2016 MŠ - Karneval