Materská ąkola: Aktivity

2021/2022

október 2021 Ovocie a zelenina

október 2021 Milión detí sa modlí ruľenec

október 2021 Mesiac úcty k starąím

september 2021 September v triede Včielky


2020/2021

jún 2021 Exotické zvieratá

jún 2021 Z rozprávky do rozprávky

máj 2021 Máj v triede "Lienky"

máj 2021 Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy


2019/2020

február 2020 Tohoročná zima je veµmi skúpa na sneh

február 2020 Predmety a ich vlastnosti

február 2020 Na návąteve v Z©

február 2020 V zdravom tele zdravý duch

január 2020 KARNEVAL

január 2020 Trieda Motýliky - Zima a zimné radovánky

30.01.2020 Karneval v M©

január 2020 Turistická prechádzka

05.12.2019 Mikuláą v M©

december 2019 Vianočné tvorenie

november 2019 Aktivity v triede Motýliky

november 2019 Navątívil nás ujo poµovník

október 2019 Trieda motýliky - október

október 2019 Vitamínová bomba"

02.10.2019 Divadielko "Slniečko"

september 2019 Trieda motýliky

september 2019 V plnom prúde


2018/2019

jún 2019 MDD v M©

máj 2019 Koncoročný výlet M©

máj 2019 Deň matiek v M©

máj 2019 Návąteva rybníka

máj 2019 ®ivot pri vode

máj 2019 Deň matiek v M©

apríl 2019 Divadlo LIENKA

marec 2019 Marec - mesiac knihy

marec 2019 Kniha v marci, najväčąí priateµ človeka

marec 2019 Rozprávky

február 2019 Prírodné úkazy z µadu a snehu

január 2019 Karneval v M©

január 2019 Takto sme sa pripravovali na karneval

január 2019 Takto sme sa hrali a kĺzali na snehu

december 2018 Sú»aľ "Vianočná pohµadnica"

december 2018 PRVÝ SNEH - ZIMNÉ RADOVÁNKY

december 2018 Zima, zima, zimička

december 2018 Výtvarná sú»aľ PRAMIENOK

december 2018 Vianočná výzdoba v M©

december 2018 Vzácna návąteva v ąkôlke "Sv. Mikuláą"

03.12.2018 Tvorivé dielne v M©

december 2018 Adventný kalendár v M©

november 2018 Téma týľdňa v M©: Vtáky - odlet do teplých krajín

november 2018 V naąej M© máme spisovateµku

november 2018 Sú»aľili sme v M©

november 2018 Takto nás zaujali zvieratká z lesa v M©

november 2018 Poznávali sme kríky v okolí M©

november 2018 Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí M©

október 2018 Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie M©

október 2018 Jesenné ąantenie v M©

september 2018 Prvý týľdeň v ąkôlke


2017/2018

13.2.2018 ©kôlkari v prváckych laviciach

február 2018 Faąiangy v M©

február 2018 Vaneskine narodeniny v M©

január 2018 Zimné radovánky v M©

10.10.2017 Bezpečnos» na cestách v M©


2016/2017

jún 2017 Z poµovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka M© s hµadaním pokladu

december 2016 Mikuláą v M©

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami


2015/2016

marec 2016 Z© s M© Marec mesiac knihy

január 2016 M© - Karneval