Materská škola: Aktivity

2023/2024

marec 2024 Marec – mesiac knihy v MŠ

marec 2024 Čítanie starých rodičov v MŠ

marec 2024 Veľkonočné tvorivé dielne v MŠ

marec 2024 Ponožková výzva v MŠ

marec 2024 Návšteva obecnej knižnice

februar 2024 Fašiangové radovánky v MŠ

februar 2024 Divadlo OSKAR

februar 2024 Divadielko Na hojdačke - Na zemi dobre mi!

februar 2024 Karneval v MŠ

januar 2024 Čaro zimy

december 2023 Vianočná akadémia v MŠ

december 2023 Zimné radosti v MŠ

december 2023 Pečenie medovníčkov v MŠ

december 2023 Vianočné tvorivé dielne v MŠ

december 2023 Mikuláš v MŠ

november 2023 Plavecký výcvik v MŠ

november 2023 Žijeme zdravo v MŠ

november 2023 Deň úcty k starším

október 2023 Čarovná jeseň v MŠ

október 2023 Milión detí sa modlí ruženec (MŠ)

september 2023 September v materskej škole


2022/2023

jún 2023 Rozlúčka s predškolákmi

jún 2023 Na návšteve u ľudového umelca

jún 2023 Chlebnický chlebíček MŠ

jún 2023 Školský výlet MŠ

jún 2023 MDD v MŠ

máj 2023 Máj, máj, máj, zelený

máj 2023 Vesmír očami detí

máj 2023 Mobilné planetárium

máj 2023 Deň matiek

máj 2023 Jarné prebúdzanie

apríl 2022 Vesmír očami detí v MŠ

apríl 2022 Deň Zeme

apríl 2022 Hoki Poki - dvaja známi, prevedú Vás rozprávkami. Spolu s nimi zažijete dobrodružstvá v šírom svete.

marec 2023 Hrnčiarstvo

marec 2023 Marec mesiac kníh

marec 2023 Čítanie starých rodičov

február 2023 Čaro zimy

február 2023 Výchovný koncert s pánom policajtom

január 2023 Karneval v MŠ

december 2022 Zimné radosti v MŠ

december 2022 Mikuláš v MŠ

december 2022 Vianočné tvorivé dielne v MŠ

december 2022 Pečenie medovníkov v MŠ

november 2022 Žijeme zdravo v MŠ

október 2022 Október v našej materskej škole

október 2022 Milión detí sa modlí ruženec

október 2022 Besiedka s ujom poľovníkom

september 2022 September v Materskej škole!


2021/2022

jún 2022 Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč

jún 2022 Úprava okolia MŠ

jún 2022 Vesmír očami detí

jún 2022 MDD

máj 2022 Život pri vode

máj 2022 Navštívili sme farmu Pod hájom

apríl 2022 Deň Zeme v MŠ

apríl 2022 Veľkonočné aktivity

apríl 2022 Rozprávkový týždeň

apríl 2022 Jarný mrak

marec 2022 Marec mesiac kníh

február 2022 Karneval - Motýliky

február 2022 Karneval v MŠ

november 2021 Výtvarná tvorba k 60-ke školy - Naša škola

november 2021 Lesné zvieratká

november 2021 Starostlivosť o svoje zdravie

október 2021 Návšteva misionárov v MŠ

október 2021 Ovocie a zelenina

október 2021 Milión detí sa modlí ruženec

október 2021 Mesiac úcty k starším

september 2021 September v triede Včielky


2020/2021

jún 2021 Exotické zvieratá

jún 2021 Z rozprávky do rozprávky

máj 2021 Máj v triede "Lienky"

máj 2021 Milé mamy, mamky, mamičky, staré mamy


2019/2020

február 2020 Tohoročná zima je veľmi skúpa na sneh

február 2020 Predmety a ich vlastnosti

február 2020 Na návšteve v ZŠ

február 2020 V zdravom tele zdravý duch

január 2020 KARNEVAL

január 2020 Trieda Motýliky - Zima a zimné radovánky

30.01.2020 Karneval v MŠ

január 2020 Turistická prechádzka

05.12.2019 Mikuláš v MŠ

december 2019 Vianočné tvorenie

november 2019 Aktivity v triede Motýliky

november 2019 Navštívil nás ujo poľovník

október 2019 Trieda motýliky - október

október 2019 Vitamínová bomba"

02.10.2019 Divadielko "Slniečko"

september 2019 Trieda motýliky

september 2019 V plnom prúde


2018/2019

jún 2019 MDD v MŠ

máj 2019 Koncoročný výlet MŠ

máj 2019 Deň matiek v MŠ

máj 2019 Návšteva rybníka

máj 2019 Život pri vode

máj 2019 Deň matiek v MŠ

apríl 2019 Divadlo LIENKA

marec 2019 Marec - mesiac knihy

marec 2019 Kniha v marci, najväčší priateľ človeka

marec 2019 Rozprávky

február 2019 Prírodné úkazy z ľadu a snehu

január 2019 Karneval v MŠ

január 2019 Takto sme sa pripravovali na karneval

január 2019 Takto sme sa hrali a kĺzali na snehu

december 2018 Súťaž "Vianočná pohľadnica"

december 2018 PRVÝ SNEH - ZIMNÉ RADOVÁNKY

december 2018 Zima, zima, zimička

december 2018 Výtvarná súťaž PRAMIENOK

december 2018 Vianočná výzdoba v MŠ

december 2018 Vzácna návšteva v škôlke "Sv. Mikuláš"

03.12.2018 Tvorivé dielne v MŠ

december 2018 Adventný kalendár v MŠ

november 2018 Téma týždňa v MŠ: Vtáky - odlet do teplých krajín

november 2018 V našej MŠ máme spisovateľku

november 2018 Súťažili sme v MŠ

november 2018 Takto nás zaujali zvieratká z lesa v MŠ

november 2018 Poznávali sme kríky v okolí MŠ

november 2018 Oboznamovali sme sa s povolaniami v blízkom okolí MŠ

október 2018 Takto sme sa vynovili a spríjemnili prostredie MŠ

október 2018 Jesenné šantenie v MŠ

september 2018 Prvý týždeň v škôlke


2017/2018

13.2.2018 Škôlkari v prváckych laviciach

február 2018 Fašiangy v MŠ

február 2018 Vaneskine narodeniny v MŠ

január 2018 Zimné radovánky v MŠ

10.10.2017 Bezpečnosť na cestách v MŠ


2016/2017

jún 2017 Z poľovníckej kapsy

maj 2017 Deň slnka

maj 2017 Stavanie mája

marec 2017 Mesiac kníh

marec 2017 Takto sme sa zabávali na karnevale

február 2017 Turistická vychádzka MŠ s hľadaním pokladu

december 2016 Mikuláš v MŠ

december 2016 Tvorivé vianočné dielne

október 2016 Besiedka so starými mamami


2015/2016

marec 2016 ZŠ s MŠ Marec mesiac knihy

január 2016 MŠ - Karneval