Materská ąkola: Na čítanie

  1. Adaptácia die»a»a [pdf]
  2. Čo by malo zvládnu» 3 ročné die»a [pdf]
  3. Vedomosti a zručnosti 4-5 ročného die»a»a [pdf]
  4. Predąkolská príprava [pdf]
  5. Budúci prvák by mal vedie» [pdf]
  6. Správne drľanie pera [pdf]
  7. Logopedické okienko [pdf]
  8. Predčitateµská gramotnos» [pdf]