Otvorená ąkola 2004 - Z© s M© Chlebnice

Vo vąeobecnosti moľno ciele historického projektového zámeru projektu Otvorená ąkola 2004 - Z© s M© Chlebnice formulova» v nasledovných bodoch: