Slávnostné otvorenie telocvične "Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka D±browskiego" v Słopniciach 2010

Nasledovník obrázok --->Naspä» na zoznam obrázkov<--- Predchodník obrázok

Slávnostné otvorenie telocvične Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka D±browskiego v Słopniciach 2010