Cezhraničný partner

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach z fili± Słopnice Granice im. Jana Andrusikiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słopnicach z fili± Słopnice Granice im. Jana Andrusikiewicza Riaditeµ ąkoly: mgr Grzegorz Biedroń
34-615 SŁOPNICE 732
Tel. ( 0048-18 ) 33-40-450, 33-40-451
www.sp1.slopnice.iap.pl
e-mail: sp1@slopnice.iap.pl

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach im. Jana Pawła II

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach im. Jana Pawła II Riaditeµ ąkoly: mgr Marek Mrózek
34-615 SŁOPNICE 336
Tel. ( 0048-18 ) 33-48-020, 33-48-022
www.zsppslopnice.iap.pl
e-mail: sp2-slopnice@oswiata.org.pl
e-mail: marek.mrozek@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka D±browskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słopnicach im. Henryka D±browskiego Riaditeµka ąkoly: mgr Małgorzata Sułkowska
34-615 SŁOPNICE 363
Tel. ( 0048-18 ) 33-48-005
www.sp4.slopnice.iap.pl
e-mail: sp4@slopnice.iap.pl

Gimnazjum w Słopnicach im. Adama Mickiewicza

Gimnazjum w Słopnicach im. Adama Mickiewicza Riaditeµka ąkoly: mgr Renata Młynarczyk-Pach
34-615 SŁOPNICE 732
Tel. ( 0048-18) 33-40-440, 33-26-46
www.gim.slopnice.pl
e-mail: gimnazjum@slopnice.pl

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poµsko - Slovenská republika 2007-2013