Žiacke pobyty E5 - E8

V máji 2010 boli realizované dve etapy pobytového charakteru:


V júni 2010 boli realizované dve etapy pobytového charakteru:

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013