Rada školy - ZŠ s MŠ Chlebnice

Zápisnice zo zasadnutí RŠ

Zloženie RŠ

Štatút RŠ

Poznámka: E-mailový kontakt na Radu školy: silviahudecova(slimáčik)post(bodka)sk