Hlavné menu:


Cesta v menu
Vedľajšie meu:

RoboWeb

RoboLab

Niektoré školy na Slovensku majú učebne vybavené stavebnicami LEGO® MINDSTORMS™ so softvérom ROBOLAB™, prípadne staršími verziami LEGO Dacta RoboLab. Neexistuje však sytém, ktorý by viedok k systematickému uverejňovaniu informácií o výsledkoch a možno aj o potiažach spojených s využívaním stavebníc na školách. A tak sa informácie uverejňujú, kde sa dá ...

Miesto, kde také informácie od začiatku školského roka 2005/2006 nájdete, je webová stránka projektu Infovek - jej časť venovaná LEGO®:

http://lego.infovek.sk/nove/index.php

Prostriedok, ktorý podporí uverejňovanie informácií je RoboWeb. Je to webová aplikácia, ktorá si kladie za cieľ nielen umožniť vkladať údaje na web, ale aj naučiť súvisiace technológie - základy HTML, kaskádových štýlov a skriptovacích jazykov.

Všetko, čo nájdete na tejto stránke, bolo vytvorené pomocou RoboWebu. Tak, ako vyzerajú tieto stránky, môžu vyzerať aj stránky každej školy, ktorá bude RoboWeb používať. Systém, ktorý sa spočiatku zdá byť zložitý, sa po jeho pochopení stane jednoduchým. Ten, kto ho bude používať, má šancu zvládnuť základy tvorby webu tak, aby jeho výsledné produkty rešpektovali súčasné normy.

Miesto, kde projekt RoboWeb nájdete, je webová stránka projektu RoboWeb:

http://lego.infovek.sk/roboweb/index.php

Na stránke, kde sa momentálne nachádzate a ktorú práve čítate, sa nachádza kópia RoboWebu pre testovacie účely KMP (Klubu mladých programátorov) pri ZŠ s MŠ Chlebnice.

Miesto, kde nájdete informácie o Základnej škole s materskou školou Chlebnice je školská webová stránka:

http://zschlebnice.sk

RoboWeb © 2005 IB pre Projekt INFOVEK. Posledná úprava zdroja 17. 09. 2006.