Základná ąkola s materskou ąkolou Chlebnice

Klepnutím prejdete na nové stránky Z© s M© Chlebnice
Nové webové stránky (bez reklamy)
Digitálni ątúrovci
©kolské akcie (fotodokumentácia)
História a súčasnos» ąkoly
Projekty a budúcnos» ąkoly
Záujmové útvary (krúľková činnos»)
®iacke projekty
Computer Microscope
RoboLab
RoboCup 2005 (Japonsko)
RoboWeb
Solárne roboty
IT vo vyučovaní (foto)
IT ąkolenia učiteµov
Regionálna ąkola
©kolský časopis Chleb(v)níček
Obec Chlebnice
Piesne obce Chlebnice
Učiteµská www stránka
Z© s M© Dlhá nad Oravou
Vojna robotov pri ąálke kávy
GNU/Linux do kaľdej rodiny

          Klepnutím prejdete na nové stránky Z© s M© Chlebnice
 

http://www.zschlebnice.szm.sk

zschlebnice (@) szm (.) skNové webové stránky (bez reklamy)