Školské akcie ZŠ s MŠ Chlebnice

09.09.2005 Súťaž solárnych robotov Napájení sluncem (Ostrava ČR) [tu]

13.07.2005 Celosvetové finále RoboCup 2005 (Osaka Japonsko) [tu]
27.05.2005 Slovenské finále RoboCup Rescue (Banská Bystrica) [tu]
27.04.2005 Medzinárodná súťaž ISTROBOT 2005 (Bratislava) [tu]
08.04.2005 Celoslovenské finále Baltík 2005 (Bratislava) [tu]
18.03.2005 Konferencia Didinfo 2005 (Banská Bystrica) [tu]
21.01.2005 Karneval MŠ [tu]
05.01.2005 Stretnutie po rokoch [tu]
22.12.2004 Vianočný program 2004 [tu]
04.12.2004 Konferencia LugCon (Linux Users Group) v Košiciach [tu]
02.12.2004 Cirkus Jacko v našej telocvični [tu]
13.11.2004 Konferencia Open Source Software a Free Software ve školství (Praha ČR) [tu]
06.11.2004 Konferencia Infovek 2004 (Trenčín) [tu]
04.10.2004 Prvé zo série dvanástich interných školení učiteľov [tu]
09.09.2004 Súťaž solárnych robotov Napájení sluncem (Ostrava ČR) [tu]
28.08.2004 Country festival Tavba 2004 (Podbiel) [tu]

21.05.2004 Finále Lego Dacta 2004 & RoboCup Rescue (Banská Bystrica) [tu]
28.04.2004 Medzinárodná súťaž ISTROBOT 2004 (Bratislava) [tu]
22.04.2004 Regionálne kolo Lego Dacta 2004 (Štrba) [tu]
16.04.2004 Celoslovenské finále Baltík 2004 (Turčianske Teplice) [tu]
24.03.2004 Pseudoregionálne kolo Baltík 2004 (Dlhá n/Or.)  [tu]
18.03.2004 Konferencia Didinfo 2004 (Banská Bystrica) [tu]
12.02.2004 Karneval MŠ [tu]
05.01.2004 Učiteľská liga [tu]
27.12.2003 O pohár starostu obce Dlhá n/Or. 10.roč. [tu]
19.12.2003 Vianočný program 2003 [tu]
17.12.2003 Moyzesovo kvarteto [tu]
06.11.2003 Konferencia Infovek 2003 (Spišská Nová Ves) [tu]
04.10.2003 Prišli Poliaci [tu]