IT vo vyučovaní

Občas k nám zavíta i bratranec It.
Technická výchova
Po mnohých zásadných výnimkách, po mnohých čakaniach na opätovnú reakciu systému, po mnohých nestabilných stavoch systému, sme nechali systém systémom a v alternatívnej časti v 8. a 9. ročníku Technickej výchovy, venovali sme sa Bash shellu a výbornej edukačnej sie»ovej aplikácii Bzflag.


Fyzika
Ak na hodine zostane desa» ľiačok, inak sa asi ani nedá.


Anglický jazyk


Prírodopis


Materská ąkola